Onze visie

De cliënt bepaalt. Het is zijn leven tenslotte. Waar vroeger het zorgaanbod leidend was, is nu de zorgvraag leidend. Dat lijkt een kleine verschuiving, maar is een verandering van inzicht met grote gevolgen. Het maakt dat we anders gaan denken en anders gaan doen.

Onze bedoeling

Carintreggeland biedt professionele ondersteuning op het gebied van zorg, wonen, gezondheid en welzijn, met oog voor ieder mens. Voor mensen, door mensen!

Het verhaal van iedere cliënt is voor ons het vertrekpunt. Vanuit dit verhaal bieden wij passende, betekenisvolle en veilige zorg, ondersteuning en advies. Met als doel dat de cliënt, binnen de mogelijkheden die de cliënt heeft, een zo waardevol mogelijk leven kan leiden. We sluiten daarbij aan op datgene wat in de leefomgeving van de cliënt aanwezig is; zorg en ondersteuning letterlijk en figuurlijk dichtbij.

Onze gevoelde waarden

Als Carintreggelanders hebben we met elkaar ons gevoel opgehaald. We zochten naar wat ons bindt, hoe we het doen en wie we zijn. Naar de som van ik+jij. Wij.

Want dat is wie we zijn. Carintreggelanders.

Het lijken abstracte begrippen, maar schijn bedriegt. Het is wie we zijn en wat we zijn. Het zijn begrippen die ruimte geven om bij te dragen aan een Waardevol Leven.

We werken hierbij samen in netwerken waar verbanden worden gelegd tussen zorg en leefomgeving van onze cliënten. Waar alle deskundigheden worden samengebracht die nodig zijn om de zorg te bieden die nodig is. Soms zijn we bruggenbouwer, soms zijn we een ontmoetingsplaats, soms ontstaat een samenwerkingsverband over de organisatiegrens heen. Dit versterken we door te investeren in technologie, IT-infrastructuur, het Expertisecentrum en het Leerhuis. Wij werken in teams waar alle verantwoordelijkheden zijn belegd die we nodig hebben voor het teamfunctioneren. Met onze cliënten gaan we voortdurend in gesprek om te achterhalen wat belangrijk voor ze is. Zo blijven we vernieuwen.

Hieronder vindt u onze visienota.