Gebruik van informatie

Informatie is belangrijk. Informatie vertelt ons hoe we het doen en of we op de goede weg zijn. Daarom maken we gebruik van verschillende informatiebronnen. Cliëntervaringen zijn onze belangrijkste bron van informatie. Voor hen doen we het immers!

Aanbevelingsgraad

98%

van de cliënten in de wijkverpleging beveelt ons aan.

Zorgkaart Nederland

295

waarderingen ontvingen wij in 2018.

Aanbevelingsgraad

96%

van de cliënten in de verpleeghuiszorg beveelt ons aan.

Cliëntervaringen zijn een belangrijke bron van informatie. We zijn continue in gesprek met onze cliënten. Over hoe het gaat, maar vooral over hoe het beter kan. Samen met onze cliënten vullen we elk halfjaar een korte vragenlijst in met daarin een aantal vragen over de kwaliteit van zorg. Deze korte vragenlijst hebben we het afgelopen jaar geëvalueerd. Zodat we de juiste vragen blijven stellen. Ook evalueren we de zorg als iemand uit zorg gaat. Dat levert waardevolle gesprekken op. Met deze informatie kunnen teams zelfstandig werken aan kwaliteitsverbetering.

Zorgkaart Nederland geeft ons inzicht in de ervaringen van onze cliënten. Het geeft ons positieve informatie en aanknopingspunten om van te leren. En het is heel transparant. Potentiële cliënten kunnen met deze informatie een goede keuze voor een zorgorganisatie maken.

Voorheen gebruikten we daarnaast de CQ-index als onafhankelijk onderzoek naar de cliënttevredenheid. We zien dat deze manier van onderzoek te weinig aanknopingspunten voor kwaliteitsverbetering biedt aan individuele teams. Daarom bekijken we in 2019 welke alternatieve methoden voor onafhankelijk onderzoek van waarde kunnen zijn.

De indicatoren die wij jaarlijks verzamelen en aanleveren aan de openbare database van Zorginstituut Nederland geven ons informatie over de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. Verenso en V&VN hebben een nieuwe indicatorenset voor de basisveiligheid gepresenteerd. In 2018 hebben we onze systemen zo ingericht dat wij de juiste informatie op het moment van meting kunnen ophalen en aanleveren. In 2019 vindt de uitvraag over 2018 plaats.

Naast onze cliëntervaringen en de indicatorenset basisveiligheid gebruiken we meer sturingsinformatie om te beoordelen of we op de goede weg zijn. Deze sturingsinformatie hebben we bepaald aan de hand van de risico's die we lopen. We hebben de sturingsinformatie verwerkt in indicatoren. Deze houden we nauwgezet in de gaten en we sturen bij op het moment dat de indicatoren ons aangeven dat dit nodig is. Zo blijven we in control. Jaarlijks staan we even stil bij de indicatoren en bepalen we aan de hand hiervan of we nog op koers liggen. Dit geeft ons, samen met de informatie die we verzamelen tijdens de halfjaarlijkse Carintreggeland Cafés en de dagelijkse gesprekken, inzicht in het verloop van onze reis.

Alle teams worden continu op de hoogte gehouden van allerlei informatie. Zo kunnen zij de juiste beslissingen nemen op het gebied van plannen en capaciteitsmanagement.