Gebruik van hulpbronnen

Goede zorg heeft een goede ondersteuning nodig. Word je goed ondersteund, dan ben je beter in staat je werk uit te voeren. Zo dragen we samen bij aan een Waardevol Leven van onze cliënten.

Projectenkalender

70

projecten staan op de projectenkalender.

Verbeterslagen

Telefonie en internet

De outsourcing van de IT is in 2018 gerealiseerd.

Hulp van derden

Het CCE

geeft ons advies wanneer we er zelf even niet meer uitkomen.

Goede ondersteuning houdt in dat je weet waar je met vragen terecht kunt. Daarom hebben wij een Serviceteam ingericht waar medewerkers met al hun vragen terecht kunnen. En waar de vraag beantwoord wordt, zonder dat je er zelf nog achter aan hoeft. Dat is fijn. Dat is ondersteuning.

We werken daarbij in de zorg met veel verschillende systemen. We willen hier goed mee kunnen werken. Dat stelt eisen aan het gebruik en beheer van deze systemen. Zo moet iedereen die het gebruikt weten hoe het werkt en zich verantwoordelijk voelen om er juist mee om te gaan. Ook moeten we ervoor zorgen dat de systemen veilig zijn, beschikbaar zijn en dat de informatie die erin staat klopt.

We richten hiervoor het beheer van de systemen anders in dan voorheen. Zodat het niet meer draait om de techniek, maar om het goed ondersteunen van de zorg. Daarbij kijken we ook kritisch naar wat we zelf doen en naar wat we beter aan een ander kunnen overlaten. We kunnen immers niet overal goed in zijn.

Teams willen ondersteund worden op het vlak van bedrijfsvoeringsvragen. Daarom is na een pilot in 2018 besloten het Serviceteam voor de hele organisatie in te richten. Het Serviceteam beantwoordt de meer algemene vragen direct of zet de vraag uit bij de experts in de backoffice. Het Serviceteam blijft eigenaar van de vraag totdat de vraag naar tevredenheid is beantwoord. De ervaringen met het Serviceteam zijn positief en het wordt als ondersteunend en ontlastend ervaren.

We werken volgens portfoliomanagement en projectmatig werken. Zo doen we de juiste dingen, doen we deze dingen goed en maken we ze af. Dat doen we als volgt:

 • We werken met analisten, projectleiders en een portfoliomanager.
 • We hebben 60 intakes gedaan op basis van vragen en behoeftes,
 • die hebben geleid tot 30 uitgebreide analyses,
 • van waaruit vervolgens projecten zijn gestart.
 • Er zijn 26 projecten succesvol afgerond en 23 projecten lopen door in 2019.

De projecten dragen bij aan Waardevol Werken en Waardevol Leven. Mooie voorbeelden van projecten zijn:

 • De uitrol van de ZorgApp in de wijkverpleging. Hiermee kunnen we eenvoudiger digitaal werken. Ook in die gebieden, waar we niet altijd een stabiele internetverbinding hebben.
 • De implementatie van de Veilige Mail. Zo kunnen we altijd vertrouwelijke gegevens veilig versturen. Naar iedereen!
 • De implementatie van Goodhabitz, een online trainingssysteem voor alle Carintreggelanders. Zo kunnen we overal leren.
 • De vervanging van verschillende devices in IT en telefonie. Zodat we altijd op onze apparatuur kunnen vertrouwen.
 • De inrichting van een authenticatie en autorisatie systeem. Zo beschikt elke Carintreggelander op basis van zijn of haar profiel over de juiste rechten. En kan iedereen direct aan de slag.
 • De implementatie van een vastgoedportfoliosysteem. Om beter te kunnen anticiperen op allerlei zaken. De overgang van onze belangrijkste softwaresystemen Cura en Afas naar de Cloud. Zo zijn onze gegevens goed beschermd.
 • De opstelling van beleid voor de NEN7510.
 • De herinrichting van de I&A afdeling. Zo ondersteunen we de hele organisatie.

In 2019 gaan we verder met de implementatie van een nieuw medewerkerportaal, werken we mee aan de ontwikkeling van het PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) en gaan we aan de slag met de Medido, telemonitoring, e-overdracht, planning en roostering en E-Health oplossingen. Daarnaast staan er in totaal al weer 70 behoeftestellingen in onze portfolio, waarvan er nu ruim 20 in uitvoering zijn.