Suggesties en klachten

Gelukkig zijn de meeste mensen tevreden over de dienstverlening van Carintreggeland. Maar het kan voor komen dat er iets niet helemaal naar wens verloopt. Heeft u een klacht over onze dienstverlening, of wilt u een suggestie doen om deze te verbeteren? Laat het ons weten. Dan kunnen wij er iets mee doen.

Suggesties

Suggesties kunt u bespreken met de persoon die de hulp of dienst verleent. Ook kunt u ons mailen op info@carintreggeland.nl.

Klacht indienen

De eerste stap is het bespreken van de klacht met de persoon die de hulp of dienst heeft verleend. Daarmee kan het probleem vaak al worden opgelost. Ook kunt u uw ongenoegen bespreekbaar maken met de (wijk)manager. Als dat gesprek geen uitkomst biedt of als u het gesprek liever niet aangaat, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris Hetty Keuler. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de klachtenfunctionaris via 06 3435 4270. Carintreggeland hanteert de volgende klachtenregeling.

Wat kan de klachtenfunctionaris voor u doen?

In het gesprek met de klachtenfunctionaris wordt u in de gelegenheid gesteld om te vertellen wat er bij Carintreggeland niet naar wens is verlopen. Als uw klacht een actueel probleem betreft dan bespreekt de klachtenfunctionaris welke mogelijkheden er zijn om dat probleem zo snel en zo goed mogelijk op te lossen. Als uw klacht een gebeurtenis uit het verleden betreft, dan gaat de klachtenfunctionaris met u na wat u met deze klacht wilt bereiken. De klachtenfunctionaris kan de betrokken zorgverlener of leidinggevende verzoeken contact met u op te nemen om de klacht te bespreken. Ook is het mogelijk dat de klachtenfunctionaris een bemiddelingsgesprek tussen u en de betrokkene(n) organiseert en leidt. De klachtenfunctionaris stelt zich onpartijdig op en velt geen oordeel over de gegrondheid van uw klacht. Uit de bemiddeling door de klachtenfunctionaris kunnen verbetermaatregelen volgen. De activiteiten van de klachtenfunctionaris zijn gericht op het herstel van vertrouwen en op een voor beide partijen bevredigende oplossing.

Als u uw klacht voorlegt aan de klachtenfunctionaris, ontvangt u binnen drie werkdagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging. De klachtenfunctionaris streeft er naar binnen twee weken na ontvangst van de klacht u te informeren over de voortgang van uw klacht. De behandeling van uw klacht door de klachtenfunctionaris duurt in beginsel niet langer dan zes weken. Soms is er toch meer tijd nodig. In dat gevalt treedt de klachtenfunctionaris met u in overleg.

Klachtencommissie

Als het niet lukt om met hulp van de klachtenfunctionaris uw klacht naar tevredenheid op te lossen, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht schriftelijk in te dienen bij de klachtencommissie. De klachtenfunctionaris kan u informeren over hoe u dat moet doen. De klachtenfunctionaris kan u desgewenst ondersteunen bij het opstellen van uw klachtbrief. Als u uw klacht rechtstreeks indient bij de klachtencommissie, dan zal de klachtencommissie eerst in overleg met u nagaan of bemiddeling door de klachtenfunctionaris al heeft plaatsgevonden en als dat niet zo is, of u dat alsnog wilt.

De klachtencommissie onderzoekt uw klacht en komt zo mogelijk binnen zes weken na ontvangst van uw klachtbrief met een oordeel over de klacht. Soms heeft de klachtencommissie meer tijd nodig om tot een definitief oordeel te komen. De secretaris van de klachtencommissie zal u over het verloop van de behandeling informeren en zo nodig motiveren waarom de termijn van zes weken niet voldoende is. Als de klachtencommissie uw klacht gegrond verklaart dan is het mogelijk dat een verbetermaatregel deel uitmaakt van het oordeel van de klachtencommissie.

Klachtencommissie Carintreggeland
t.a.v Silvia ten Bokum (ambtelijk secretaris)
Postbus 5019
7600 GA Almelo
Tel: 074-2657179
stenbokum@triviummeulenbeltzorg.nl

Geschillencommissie

Als u van mening bent dat uw klacht door Carintreggeland niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg (commissie Verpleging Verzorging Geboortezorg) Postbus 90600 2509 LP Den Haag.
www.degeschillencommissiezorg.nl

Vertrouwelijk/privacy

Uiteraard worden uw klachten vertrouwelijk behandeld. Op onze dienstverlening is ons privacy beleid van toepassing. Als u een klacht aan ons voorlegt, zullen wij u toestemming vragen of de klachtenfunctionaris en/of de klachtencommissie kennis mag nemen van uw dossier.

BOPZ klachten

Een klacht over de zorgverlening in het kader van de Wet Bijzondere opnemingen (Wet BOPZ) wordt altijd voorgelegd aan de Regionale Klachtencommissie Twente (gezamenlijke klachtencommissie van een aantal Twentse Zorgaanbieders). Voor de behandeling van BOPZ-klachten is een apart klachtenreglement van toepassing, dat u kunt vinden op de website van Carintreggeland.

Waar kunnen we u mee helpen?

U kunt veel vinden op deze site over Carintreggeland. Daarmee maken we het u makkelijk. Maar wanneer dat uw voorkeur heeft, mag bellen of mailen natuurlijk ook.

Direct een vraag stellen     Direct bellen 088 367 7000