Samenwerken

Samenwerken met externe partijen en in co-creatie producten ontwikkelen die bijdragen aan betekenisvol en positief ouder worden. Zo streven wij duurzame (lokale) verbindingen na. 

Ketensamenwerking

Carintreggeland wil graag samenwerken met partijen die betrokken zijn en in co-creatie producten willen ontwikkelen die bijdragen aan betekenisvol en positief ouder worden. Zo streven wij duurzame (lokale) verbindingen na.

Ruimte voor innovatie

Het is essentieel dat wij voortdurend in contact zijn met onze omgeving. Wij werken steeds vaker - in wisselende verbanden - samen met ketenpartners aan de zorg voor onze cliënten. Innovatieve ideeën ontstaan binnen onze organisatie, maar ook regelmatig in samenwerking met andere organisaties, cliënten en burgers.


Werken in een netwerk

De relatie cliënt-medewerker draait niet alleen om één-op-één-contact. Er is een heel netwerk bij betrokken. Aan de kant van de cliënt gaat het bijvoorbeeld om verwanten, vrijwilligers en buren. Bij onze medewerkers zijn dat bijvoorbeeld collega’s, welzijnswerkers, behandelaren, specialisten en samenwerkingspartners in wijk en buurt. Onze medewerkers hebben een rol in het activeren, onderhouden en uitbreiden van dit netwerk. Heeft een cliënt ondersteuning nodig, dan sluiten zij zoveel mogelijk aan bij zijn behoeften en zijn sociale netwerk. Wij organiseren onze zorg en ondersteuning dus letterlijk en figuurlijk dichtbij de cliënt.


Expertisecentrum

Het expertisecentrum ontwikkelt en vernieuwt werkwijzen, programma’s en hulpmiddelen. Soms werkt het samen met partners, zoals universiteiten, hogescholen, kennisplatforms en beroepsorganisaties.


Wilt u zorg aanmelden?

Huisartsen en specialisten kunnen zorg aanmelden bij Carintreggeland. Dat kan tijdens kantooruren via de ZGTlijn1-2, telefoon 088 708 3669, e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl, fax 088 708 5592. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen via telefoonnummer 074 255 0010, fax 074 290 5082, e-mail transmuraalteam@carintreggeland.nl

volgens de heer Timmers, bewoner:

Vroeger zou ik hebben gedacht dat iedere verergering van mijn situatie meteen het einde was van een waardevol leven,  maar ondertussen leer je ook omgaan met de beperkingen die je hebt.

Waar kunnen we u mee helpen?

U kunt veel vinden op deze site over Carintreggeland. Daarmee maken we het u makkelijk. Maar wanneer dat uw voorkeur heeft, mag bellen of mailen natuurlijk ook.

Direct een vraag stellen     Direct bellen 088 367 7000