Wet zorg en dwang

Bent u cliënt of vertegenwoordiger van een cliënt met psychogeriatrische klachten en heeft u te maken met onvrijwillige zorg? Heeft u behoefte aan een luisterend oor? Of heeft u een vraag of een probleem? Dan kunt u contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon Wzd.

Zij kan u ondersteunen bij het vinden van een oplossing. De cliëntvertrouwenspersoon is geen medewerker van Carintreggeland en heeft de taak de taak om cliënten, hun vertegenwoordigers of nabestaanden te adviseren en bij te staan bij het doorlopen van de klachtenprocedure.

De cliëntenvertrouwenspersoon van het LSR is telefonisch te bereiken op 06 2137 4139 of mail naar m.stevelink@hetlsr.nl. Meer informatie vindt u op de website: www.hetlsr.nl of bekijk de flyer.

De onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon stelt zich voor

Folder Wet zorg en dwang


Waar kunnen we u mee helpen?

U kunt veel vinden op deze site over Carintreggeland. Daarmee maken we het u makkelijk. Maar wanneer dat uw voorkeur heeft, mag bellen of mailen natuurlijk ook.

Direct een vraag stellen     Direct bellen 088 367 7000