Vrienden van Carintreggeland

“De aanschaf van een Tovertafel, een mooie tuinset of andere zaken die het leven in onze huizen prettiger maken worden mogelijk gemaakt dankzij de  ‘Vrienden van…’ .”

Wij zijn blij met onze vrienden

Voor veel van onze locaties is een stichting opgericht onder de naam ‘Vrienden van…’. Met deze vrienden zijn we erg blij, want zij dragen ons werk een warm hart toe. Ze zorgen voor lokaal draagvlak en vaak ook voor een extraatje voor onze bewoners.

Geld doneren

De activiteiten van de ‘Vrienden van…’ worden op verschillende manieren door hen betaald. Zo zijn er bijvoorbeeld donateurs die jaarlijks een bijdrage leveren. Ook losse donaties en inkomsten uit erfenissen zorgen voor extra geld. 

Meer weten?

Wilt u geld doneren aan onze vrienden? U kunt voor meer informatie over de vrienden bellen met ons algemene nummer (088) 367 70 00.

ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI heeft recht op bepaalde belastingvoordelen in het geval van een erfenis, schenking of gift en bij de energiebelasting. Elke ANBI is verplicht om een aantal gegevens te publiceren op het internet. 

Diverse onderdelen van Carintreggeland beschikken over de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit zijn instellingen die door de belastingdienst worden aangemerkt als het algemeen belang dienend.

De ANBI beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor goede doelinstellingen en haar donateurs/erflaters. De ANBI's dienen te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor een beschikking die toegang geeft tot de bovengenoemde faciliteiten. Hieronder vindt u de informatie die nodig is ten behoeve van de ANBI:

Stichting Carintreggeland-Groep
RSIN nummer
007712923

KvK nummer 
41027001

Contactgegevens
Postbus 506
7550 AM Hengelo
 

De overige gelieerde stichtingen hebben een eigen ANBI-status:

 

 

 

Waar kunnen we u mee helpen?

U kunt veel vinden op deze site over Carintreggeland. Daarmee maken we het u makkelijk. Maar wanneer dat uw voorkeur heeft, mag bellen of mailen natuurlijk ook.

Direct een vraag stellen     Direct bellen 088 367 7000