De Cliëntenraad

Carintreggeland heeft een centrale cliëntenraad en drie lokale cliëntenraden.

De Cliëntenraad

Carintreggeland wil vanuit haar visie ”waardevolle zorg” dat mensen die zorg en ondersteuning krijgen daarover kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen. Een belangrijke rol hierin speelt de cliëntenraad. Zij heeft namelijk inspraakrecht en denkt mee over het beleid van Carintreggeland.


Waarom een cliëntenraad?

De cliëntenraad is bij wet geregeld vanuit de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden (WMCZ) voor cliënten van een zorginstelling.


Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad komt op voor de belangen van alle cliënten die in een Carintreggeland Huis wonen, ondersteund worden door Carintreggeland, een dagbegeleiding bezoeken of die zorg krijgen van Carintreggeland. Deze zorg kan gegeven worden in een huis van Carintreggeland of in de thuissituatie.

Carintreggeland heeft één centrale cliëntenraad en drie cirkel cliëntenraden. De cirkel cliëntenraden denken op lokaal niveau mee over onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn en hebben regelmatig overleg met diverse verantwoordelijke managers binnen Carintreggeland. Deze adviezen dragen ertoe bij dat de zorg nog beter aansluit bij wat cliënten nodig hebben.

De cirkel cliëntenraden geven advies aan de centrale cliëntenraad. De centrale cliëntenraad neemt het advies mee in haar overleg met de Raad van Bestuur.

De drie cirkel cliëntenraden zijn:
Cirkel Oost (gemeente Hengelo, Borne, Dinkelland, Oldenzaal en Losser)
Cirkel Zuid (gemeente Hof van Twente en Rijssen-Holten)
Cirkel West (gemeente Almelo, Twenterand, Tubbergen, Hellendoorn en Wierden)
 

Welke rol heeft de cliëntenraad?

Spreekbuis
De cliëntenraad is een spreekbuis voor alle cliënten die wonen binnen één van bovengenoemde cirkels.

Adviseur
De cliëntenraad heeft adviesrecht en geeft gevraagd en ongevraagd advies met als doel de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te borgen en indien nodig te verbeteren.

Antenne
De cliëntenraad vangt signalen op over algemene klachten en wensen van cliënten die zorg ontvangen van Carintreggeland. Deze worden aan de orde gesteld tijdens een overleg met de manager.

De cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele klachten van cliënten, maar biedt graag een luisterend oor en adviseert in individuele situaties. In geval van individuele klachten kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris Hetty Keuler, h.keuler@carintreggeland.nl

Contacten met cliënten
De cliëntenraad wil op de hoogte zijn van wat de cliënten belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren. Dan kan ze haar rol goed uitoefenen.

Contacten leggen en onderhouden is dan ook een belangrijk onderdeel van het werk van de cliëntenraad.
 

Hoe kunt u contact opnemen met de cliëntenraad?

Heeft u vragen of wilt u iets met ons delen? We vinden het fijn om uw mening te horen en te vernemen wat er speelt, leeft en wat er nog beter kan. In de Carintreggeland Huizen vindt u een informatiemap waar u meer informatie kunt lezen. Voor meer informatie, ideeën, wensen of vragen kunt u ons op één van onderstaande e-mailadressen bereiken:

Centrale Cliëntenraad
e-mail: clientenraad@carintreggeland.nl  t.a.v. Chantal Hövels.

Cirkel cliëntenraad Oost
e-mail: secretariaat-oost@carintreggeland.nl  t.a.v. Manon Stapper.

Cirkel cliëntenraad West
e-mail: secretariaat-west@carintreggeland.nl t.a.v. Judith Spijker.

Cirkel cliëntenraad Zuid
e-mail: secretariaat-zuid@carintreggeland.nl t.a.v. Angelique Broekmate.

 

Waar kunnen we u mee helpen?

U kunt veel vinden op deze site over Carintreggeland. Daarmee maken we het u makkelijk. Maar wanneer dat uw voorkeur heeft, mag bellen of mailen natuurlijk ook.

Direct een vraag stellen     Direct bellen 088 367 7000