Bestuur en Toezicht

Informatie over onze Raad van Bestuur en onze Raad van Toezicht leest u hieronder.

Raad van Bestuur

Het bestuur van Carintreggeland is in handen van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden die samen een collegiaal bestuur vormen. Hun taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten van de stichting en verder uitgewerkt in het Reglement van de Raad van Bestuur.

Samenstelling van de Raad van Bestuur

drs. H. (Heidi) de Bruijn
I.W.H. (Inge) Zwijnenberg, MBA
 

Contactgegevens

Raad van Bestuur Carintreggeland
H. Hartstralaan 100
7555 PJ HENGELO
Tel. 088 367 7000
bestuurssecretariaat@carintreggeland.nl

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur en de besturing van de organisatie. Taken en functies van de Raad van Toezicht liggen vast in de statuten van de Stichting Carint-Reggeland Groep en zijn verder uitgewerkt in het Reglement van de Raad van Toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht hebben een zittingstermijn van vier jaar en kunnen één keer worden herbenoemd

De manier waarop de Raad van Toezicht toezicht wil houden en de uitgangspunten daarbij, zijn vastgelegd in een Toezichtkader

U kunt de Raad van Toezicht rechtstreeks per mail bereiken, via raad.van.toezicht@carintreggeland.nl.

Samenstelling

In de Raad van Toezicht zitten de volgende leden:

  • de heer Sybren Bangma, voorzitter en lid Remuneratie Commissie
  • mevrouw Diny Haafkes, vice voorzitter en lid van de Commissies KVI en Remuneratie
  • mevrouw Karin Runia, voorzitter Commissie KVI
  • mevrouw Bernadette Ottenschot, lid van de Commissie KVI
  • de heer Anne Offereins, lid van de Financiële Commissie
  • de heer Job Eijsink, lid van de Commissie KVI
 
 

Waar kunnen we u mee helpen?

U kunt veel vinden op deze site over Carintreggeland. Daarmee maken we het u makkelijk. Maar wanneer dat uw voorkeur heeft, mag bellen of mailen natuurlijk ook.

Direct een vraag stellen     Direct bellen 088 367 7000