Ieder mens is uniek en waardevol

Ieder mens is uniek en waardevol. Vanuit die overtuiging bieden wij (gezondheids)zorg, wonen en welzijn op maat. Met oprechte aandacht en oog voor wie u bent. Het is ons doel dat u zoveel mogelijk kunt leven zoals u gewend bent, en de dingen kunt doen die belangrijk voor u zijn. Dat bereiken we door goed te luisteren naar uw verhaal. Wat kunt u zelf? En waar maakt onze hulp het verschil? Mantelzorgers en vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar en onze partners in de zorg.

Wat mag u van ons verwachten als cliënt? Op deze pagina leest u meer over onze dienstverlening.

Ons aanbod

Een van onze pijlers is ons brede aanbod. Een aanbod dat we blijven aanpassen en uitbreiden om in te spelen op de behoeften van elke cliënt. We bieden wijkverpleging, dagvoorzieningen en tijdelijke opname, maar ook verpleeghuiszorg, fysiotherapie en dagactiviteiten voor ouderen. En nog zoveel méér.

En vernieuwing zit in ons DNA. Daarom werken we elke dag met duizenden professionals en vrijwilligers aan steeds betere zorg. Innovatieve ontwikkelingen ontstaan vaak in eigen huis, tijdens gesprekken tussen collega’s en met cliënten. Maar ook door onze contacten met andere organisaties, betrokken burgers en partners. Daarnaast profiteren we van technologische ontwikkelingen, die u en ons verder brengen.

Algemene informatie brochure


Organogram

We zijn een grote organisatie, maar we hebben onze zorg kleinschalig geregeld. We werken met kleine, zelforganiserende teams, die u als cliënt goed (leren) kennen.

Daardoor kunnen we makkelijk inspelen op uw wensen. We hebben een ‘platte’ organisatie, oftewel: zo min mogelijk lagen. Dat alles ziet u weergegeven in het organogram van Carintreggeland

Certificering

Onze verpleeghuiszorg en wijkverpleging zijn gecertificeerd volgens het HKZ keurmerk Zorg & Welzijn. Onze dieetadvisering is gecertificeerd volgens het HKZ-deelschema Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering. Dit biedt u de zekerheid dat de zorg die u ontvangt veilig is en van hoge kwaliteit. We voldoen aan de eisen van verschillende partners, zoals de overheid en zorgverzekeringen.

Van beroepsbeoefenaars, vallend onder de wet BIG, kan het BIG nummer opgevraagd worden. Dit kan bij de medewerkers zelf of via de organisatie.

Algemene voorwaarden

Op de zorgverlening van Carintreggeland zijn algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden geven u en ons duidelijkheid en rechtszekerheid over onze relatie. We informeren u over de voorwaarden voordat we de zorg gaan verlenen. Naast de algemene voorwaarden gelden ook bijzondere voorwaarden:

Hieronder vindt u de publieksfolder algemene voorwaarden in het Turks, Arabisch, Engels en Nederlands:
Publieksfolder algemene voorwaarden 2022 - Turks
Publieksfolder algemene voorwaarden 2022 - Arabisch
Publieksfolder algemene voorwaarden 2022 - Engels
Publieksfolder algemene voorwaarden 2022 - Nederlands


Voor cliënten die op basis van een onvrijwillige opname bij ons verblijven is de 'Regeling zorg cliënten bij onvrijwillige opname' van toepassing.

Wat wij verwachten van de eerste contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt leest u in onderstaand document.

 

Duurzaamheid

We zijn een toekomstbestendige organisatie en de keuzes die we vandaag maken, zijn cruciaal voor morgen. Wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid en willen van waarde zijn voor onze cliënten, voor onszelf en voor onze omgeving.  Een duurzame toekomst is namelijk ook een gezonde toekomst.

We willen van waarde zijn voor onze cliënten, voor onszelf en voor onze omgeving. Wij maken daarom keuzes die aansluiten bij de behoeften die we nu hebben en goed zijn voor de toekomst, waarbij we rekening houden met haalbaarheid en betaalbaarheid. In onze keuzes rondom duurzaamheid zijn we vooruitstrevend, vernieuwend, creatief, moedig en toonaangevend.

Duurzaam handelen vraagt om een andere manier van denken en doen. Niet alleen van onszelf maar ook van onze cliënten, leveranciers, overheid en collega’s. Om passende stappen te kunnen maken focust Carintreggeland zich op vijf pijlers;

  1. Bevorderen van gezondheid
  2. Kennis en bewustwording (incl. pleitbezorging, onderwijs en onderzoek)
  3. Verminderen CO2-uitstoot van gebouwen, energie en vervoer
  4. Circulair en spaarzaam met grondstoffen en materialen werken
  5. Verminderen milieubelasting van medicatie

 

 

 

 

 

 

 

Waar kunnen we u mee helpen?

U kunt veel vinden op deze site over Carintreggeland. Daarmee maken we het u makkelijk. Maar wanneer dat uw voorkeur heeft, mag bellen of mailen natuurlijk ook.

Direct een vraag stellen     Direct bellen 088 367 7000