Kwaliteit

Zorg bieden van hoge kwaliteit. Dat gaat niet alleen om zichtbare en meetbare dingen, zoals een prachtig pand of een mooie score op klanttevredenheid. Vaak zijn het juist de kleine dingen die een groot verschil maken. Een bemoedigende glimlach, even gezellig koffiedrinken of ongevraagd een helpende hand bieden. Oprechte aandacht; dat staat niet voor niets in onze visie op zorg. 

Kwaliteitskeurmerk

Uw verhaal is ons vertrekpunt

Onze zorg begint met luisteren naar uw verhaal. Hoe is uw leven, wat regelt u zelf en waar kunnen wij het verschil maken? Feitelijk bieden wij u diensten op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Maar eigenlijk helpen we u om uw leven zo zelfstandig en prettig mogelijk te leiden, met uw wensen als uitgangspunt. Om uw leven waardevol te houden, wat uw situatie ook is.

Onze professionals hebben hier de juiste kennis en vaardigheden voor. Na het gesprek met u, leggen zij de afgesproken zorg vast in een zorgplan. Binnen zes weken krijgt u dit plan definitief op papier, maar al binnen 24 uur krijgt u de voorlopige versie. Uw plan wordt opgesteld door uw zogenaamde ‘eerstverantwoordelijk verzorgende IG’ of de verpleegkundige.


Hoe werken we aan uw welzijn?

Een veilige woonomgeving is een van onze primaire diensten. Maar alleen een plek om onbezorgd te eten en te slapen maakt niet gelukkig. Wat wel? Sociale contacten, samen leuke dingen doen en altijd iemand in de buurt om op terug te vallen. Dat bieden we met dagbesteding en informele zorg. Op al onze locaties is hier volop aandacht voor. We kunnen bouwen op in totaal 3.300 vrijwilligers die u en ons hierbij helpen. Er is altijd een medewerker aanwezig in onze woonvoorzieningen. Zij worden ondersteund door onze geestelijke verzorgers, die letten op uw welzijn en het welzijn van mantelzorgers. Daarnaast helpen ze als een van onze medewerkers tegen een ethisch dilemma aanloopt.


HKZ-certificaat

Wanneer u ondersteuning nodig heeft, wilt u zeker weten dat u voor een professionele organisatie kiest. Dit certificaat wordt door een onafhankelijke instantie toegekend. Zij beoordelen of wij aan alle eisen voldoen. Het HKZ-certificaat is ons toegekend voor:

 • thuiszorg;
 • verpleging en verzorging;
 • verblijf, behandeling en begeleiding;
 • voedingsvoorlichting, dieetadvisering en hieraan ondersteunende diensten.


Kwaliteitskader verpleeghuiszorg klopt met onze visie

Op 1 januari 2017 werd het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg van kracht. Hierin staan richtlijnen waar een zorgorganisatie die verpleeghuiszorg geeft aan moet voldoen. Bij Carintreggeland staat de kwaliteit van onze zorg aan cliënten centraal. U kunt hier meer over lezen in ons visiedocument ‘Goed geregeld, samen op weg’. ‘Goed geregeld’ staat voor ons huidige kwaliteitsniveau. Daar zijn wij tevreden over en u niet minder, zo blijkt uit de onderzoeken die wij (laten) doen en uw waardering op Zorgkaart Nederland. ‘Samen op weg’ staat voor de manier waarop we die kwaliteit hoog houden. Lees ook ons Kwaliteitsplan 2018. Het kwaliteitsverslag over 2017 is verwerkt in het jaarverslag 2017. Ons kwaliteitsverslag over 2017 vindt u hier.

Carintreggeland voldoet aan de richtlijnen van het Kwaliteitskader. Hieronder leest u hoe wij omgaan met de thema’s uit dat kader.


Hoe werken we aan veiligheid?

We nemen de veiligheid van onze cliënten en medewerkers heel serieus. Dit thema heeft verschillende kanten.

 • Op al onze locaties is een verpleegkundige aanwezig. Het kan voorkomen dat hij of zij ’s nachts op afroep beschikbaar is. Onze specialisten ouderengeneeskunde kunnen altijd binnen 30 minuten op een locatie zijn; 24 uur per dag en 7 dagen per week.
 • Medicatieveiligheid, decubituspreventie (doorliggen), gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen en preventie van acute ziekenhuisopname hebben onze aandacht. De kwaliteitsindicatoren hiervan dienen we elk jaar in bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
 • We gebruiken een meldingssysteem voor incidenten (VIM).
 • Op alle locaties hebben we aandachtsvelders die het thema veiligheid steeds opnieuw onder de aandacht brengen van hun collega’s.
 • Als er een calamiteit is gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, dan onderzoeken we die. Dit onderzoek is de taak van onze onderzoekscommissie, die een externe (onafhankelijke) voorzitter heeft. Deze commissie onderzoekt ook VIM-meldingen, als wij vinden dat nader, onafhankelijk onderzoek nodig is.

Zo maken we de zorg steeds beter

Wij hebben een nuchtere kijk op de kwaliteit van onze zorg: het kan altijd beter. Bovendien werken we in een branche die regelmatig verandert. En verandering kan moeilijk zijn, dus helpen we elkaar met reflectie en feedback. Dit alles vraagt om een open en lerende houding van onze medewerkers. Om collega’s die zich samen ontwikkelen, door kennis en ervaringen uit te wisselen. In het strategisch leerplan hebben we beschreven hoe Carintreggeland de organisatievisie vertaalt in leerinterventies.

Als zorgorganisatie staan we niet op onszelf, maar werken we samen met allerlei ketenpartners. Om van elkaar te leren en zo de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. We staan in nauw contact met collega-organisaties zoals Carinova en Sensire. We zijn lid van het palliatieve netwerk, de CVA-keten, het netwerk dementie, de MS-keten, de NAH-keten en de Geriatrische Revalidatie Zorg. Vanuit onze eigen specialisaties werken we allemaal samen aan hetzelfde doel: een waardevol leven voor iedere cliënt.   

Onze medewerkers hebben toegang tot al onze kwaliteitsdocumenten, via het kwaliteitsmanagementsysteem. Dit is altijd toegankelijk, op elke locatie van Carintreggeland.


Onze medewerkers in cijfers

Carintreggeland is een grote organisatie. We hebben 3768 medewerkers, waarvan er 1824 in de intramurale zorg werken (zorg met verblijf). Om onze zorg goed georganiseerd en persoonlijk te houden, werken we met teams. Kleine, zelforganiserende teams rondom elke cliënt. Teams op wijkniveau. En ‘cirkels’ die een bepaald gebied beslaan: Almelo, Hengelo, Hof van Twente en Twentse land.


Functiehuis intramuraal?

Op 1 juli 2017 is het ‘functiehuis intramuraal’ (zorg met verblijf) ingevoerd. In dit functiehuis staat gedetailleerd omschreven wat elke functie binnen de intramurale zorg inhoudt. Hiermee willen we aansluiten bij de vraag van onze cliënten. Medewerkers voeren taken uit en nemen verantwoordelijkheden die passen bij de functie waarvoor ze zijn opgeleid. Ook dit komt de kwaliteit van onze zorg ten goede. Als een opleiding niet 100% aansluit bij de functie, kunnen onze medewerkers zich verder ontwikkelen door:

 • het volgen van een opleiding;
 • training on the job;
 • intervisies.     

Aandacht voor gezondheid en welzijn

Vanuit ons Expertisecentrum is een veelzijdig team betrokken bij de medische zorg en behandeling van onze cliënten. Het team bestaat uit:

 • Medisch specialisten
 • Psychologen
 • Fysiotherapeuten
 • Ergotherapeuten
 • Diëtisten
 • Logopedisten
 • Geestelijke verzorgers

Daarnaast verzorgen onze welzijnsmedewerkers  een passend aanbod van activiteiten op alle locaties. Zij ondersteunen locatiemedewerkers bij het organiseren van een zinvolle dagbesteding voor bewoners.

Waar kunnen we u mee helpen?

U kunt veel vinden op deze site over Carintreggeland. Daarmee maken we het u makkelijk. Maar wanneer dat uw voorkeur heeft, mag bellen of mailen natuurlijk ook.

Direct een vraag stellen     Direct bellen 088 367 7000