Bestuur en Toezicht

Informatie over onze Raad van Bestuur, onze Raad van Toezicht en onze adviesorganen lees je hieronder.

Bestuur en adviesorgaan

Raad van Bestuur

Het bestuur van Carintreggeland is in handen van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden die samen een collegiaal bestuur vormen. Hun taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten van de stichting en verder uitgewerkt in het Reglement van de Raad van Bestuur.

Samenstelling van de Raad van Bestuur

J.L. (Jeroen) Kleinjan MBA
drs. H. (Heidi) de Bruijn

Contactgegevens

Raad van Bestuur Carintreggeland
Boortorenweg 20
7554RS HENGELO
Tel. 074-367 7711

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur en de besturing van de organisatie. Taken en functies van de Raad van Toezicht liggen vast in de statuten van de Stichting Carint-Reggeland Groep en zijn verder uitgewerkt in het Reglement van de Raad van Toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht hebben een zittingstermijn van vier jaar en kunnen één keer worden herbenoemd

De manier waarop de Raad van Toezicht toezicht wil houden en de uitgangspunten daarbij, zijn vastgelegd in een Toezichtkader

U kunt de Raad van Toezicht rechtstreeks per mail bereiken, via raad.van.toezicht@carintreggeland.nl.

Samenstelling

In de van de Raad van Toezicht zitten de volgende leden:

  • de heer Sybren Bangma, Voorzitter en lid Remuneratie Commissie
  • mevrouw Diny Haafkes, Vice Voorzitter en lid  van de Commissies KVI en Remuneratie
  • mevrouw Karin Runia, Voorzitter Commissie KVI
  • mevrouw Bernadette Ottenschot, lid van de Commissie KVI
  • de heer Pieter Wim Versluijs, Voorzitter van de Financiële Commissie
  • de heer Anne Offereins, lid van de Financiële Commissie


Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad komt op voor de belangen van de klanten die op onze zorg zijn aangewezen. De Cliëntenraad overlegt met het bestuur over allerlei onderwerpen waarmee cliënten te maken krijgen. Het doel hiervan is de zorg zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen van de cliënten. Als u meer wilt weten over de Cliëntenraad of als u de leden van informatie wilt voorzien, kunt u bellen of schrijven naar de contactpersoon van de Cliëntenraad: Barbara Caspers, via clientenraad@carintreggeland.nl of T 088 367 70 00 (lokaal tarief). Postadres: Centrale Cliëntenraad, p/a bestuurssecretariaat, Postbus 506, 7550 AM Hengelo. Verder zijn er nog lokale cliëntenraden.
 
 

volgens de heer Brunings, vrijwilliger:

Als vrijwilliger wil ik helemaal niet meer weg bij Carintreggeland, ze zijn als een familie voor mij geworden.

Waar kunnen we u mee helpen?

U kunt veel vinden op deze site over Carintreggeland. Daarmee maken we het u makkelijk. Maar wanneer dat uw voorkeur heeft, mag bellen of mailen natuurlijk ook.

Direct een vraag stellen     Direct bellen 088 367 7000