Belangrijke informatie over Carintreggeland als organisatie

Wat mag u van ons verwachten als cliënt? Op deze pagina leest u meer over onze dienstverlening. Wij ondersteunen u graag daar waar nodig. Zodat u zoveel mogelijk kunt blijven leven zoals u gewend bent, ook wanneer u niet alles meer zelf kunt. We bieden u zorg, wonen, gezondheidszorg en welzijn op maat.
Onze medewerkers krijgen alle ruimte om dit samen met u in te vullen. Natuurlijk werken we volgens richtlijnen op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Maar onze zorg is niet statisch; we spelen in op uw behoeftes en denken met u mee. U kunt hier alles over lezen in ons visiedocument Goed Geregeld, Samen op Weg.

Indicatie aanvragen

Voor een aantal van onze diensten heeft u een indicatie nodig. U kunt deze aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), via telefoonnummer 0900 202 27 24. Vraagt u de indicatie liever in overleg met ons aan? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 367 70 00 (lokaal tarief). We helpen u graag.

Wat is onze bedrijfscode?

Carintreggeland is een maatschappelijke ondernemer. Wij werken in een sector die steeds verandert en daar spelen we innovatief op in. Dat hebben we dan ook vastgelegd in onze bedrijfscode, waarin u onze visie, missie, waarden en normen leest. Bovendien hebben we onze bedrijfs- en gedragsregels op papier gezet, voor al onze medewerkers en vrijwilligers.

Welke certificering hebben we?

Onze verpleeghuiszorg en wijkverpleging zijn gecertificeerd volgens het HKZ keurmerk Zorg & Welzijn. Onze dieetadvisering is gecertificeerd volgens het HKZ-deelschema Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering. Dit biedt u de zekerheid dat de zorg die u ontvangt veilig is en van hoge kwaliteit. We voldoen aan de eisen van verschillende partners, zoals de overheid en zorgverzekeringen.

Wat zijn onze algemene voorwaarden?

Op de zorgverlening van Carintreggeland zijn algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden geven u en ons duidelijkheid en rechtszekerheid over onze relatie. We informeren u over de voorwaarden voordat we de zorg gaan verlenen. Naast de algemene voorwaarden gelden ook bijzondere voorwaarden:

Voor cliënten die op basis van een BOPZ-indicatie bij ons verblijven is de Regeling BOPZ-clienten van toepassing.

Wat wij verwachten van de eerste contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt leest u in onderstaand document.

Algemene huisregels voor onze locaties

Binnen onze Carintreggeland Huizen  leven en werken veel mensen met elkaar. Dan is het belangrijk om afspraken met elkaar te maken. Zo voorkomen we een heleboel onduidelijkheden. Onze huisregels zijn tot stand gekomen in overleg met de Cliëntenraad en geven aan wat we binnen de instelling van elkaar mogen verwachten. U vindt de huisregels ook bij de ingang van de locatie.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is al jarenlang een belangrijk onderwerp binnen Carintreggeland. Er is en wordt al veel gedaan om dit vorm te geven en al deze activiteiten passen binnen onze visie op Waardevol Leven. Wij vinden het thema steeds belangrijker en willen onze verantwoordelijkheid nemen. Onze visie op duurzaamheid is dan ook als volgt:

Wij zijn dienstbaar aan de samenleving. Primair richten wij ons op wonen, zorg en welzijn en willen wij bijdragen aan een Waardevol Leven voor onze cliënten door onze visie op Waardevol Werken. We zijn een toekomstbestendige organisatie en de keuzes die we vandaag maken, zijn cruciaal voor morgen. Wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid. We willen van waarde zijn voor onze cliënten, voor onszelf en voor onze omgeving.

Dat betekent dat wij duurzaam omgaan met de zorg en welzijn voor onze cliënten, met de inzetbaarheid van onze medewerkers, met het milieu en energie en met de inkoop van producten en diensten. Wij maken daarom keuzes die aansluiten bij de behoeften die we nu hebben en goed zijn voor de toekomst, waarbij we rekening houden met haalbaarheid en betaalbaarheid. In onze keuzes rondom duurzaamheid zijn we vooruitstrevend, vernieuwend, creatief, moedig en toonaangevend.

De commissie Duurzaamheid van Carintreggeland heeft in 2019 een plan van aanpak gemaakt. Op basis van een aantal thema’s wordt het thema concreet uitgewerkt. Deze thema’s zijn: energie, voedsel, water, biodiversiteit, mobiliteit en biobased economy. In de nieuwbouw/verbouw van onze locaties houden we rekening met het bouwbesluit en energielabels.  

Waar kunnen we u mee helpen?

U kunt veel vinden op deze site over Carintreggeland. Daarmee maken we het u makkelijk. Maar wanneer dat uw voorkeur heeft, mag bellen of mailen natuurlijk ook.

Direct een vraag stellen     Direct bellen 088 367 7000