Belangrijke informatie over Carintreggeland als organisatie

Wat mag u van ons verwachten als cliënt? Op deze pagina leest u meer over onze dienstverlening. Wij ondersteunen u graag daar waar nodig. Zodat u zoveel mogelijk kunt blijven leven zoals u gewend bent, ook wanneer u niet alles meer zelf kan. We bieden u zorg, wonen, gezondheidszorg en welzijn op maat. 

Onze medewerkers krijgen alle ruimte om dit samen met u in te vullen. Natuurlijk werken we volgens richtlijnen op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Maar onze zorg is niet statisch; we spelen in op uw behoeftes en denken met u mee. U kunt hier alles over lezen in ons visiedocument Goed Geregeld, Samen op Weg.

 

Indicatie aanvragen

Voor een aantal van onze diensten heeft u een indicatie nodig. U kunt deze aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), via telefoonnummer 0900 202 27 24. Vraagt u de indicatie liever in overleg met ons aan? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 367 70 00 (lokaal tarief). We helpen u graag.


Wat is onze bedrijfscode?

Carintreggeland is een maatschappelijke ondernemer. Wij werken in een sector die steeds verandert en daar spelen we innovatief op in. Dat hebben we dan ook vastgelegd in onze bedrijfscode, waarin u onze visie, missie, waarden en normen leest. Bovendien hebben we onze bedrijfs- en gedragsregels op papier gezet, voor al onze medewerkers en vrijwilligers.


Welke certificering hebben we?

Onze verpleeghuiszorg en wijkverpleging zijn gecertificeerd volgens het HKZ-schema Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Onze dieetadvisering is gecertificeerd volgens het HKZ-deelschema Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering. Dit biedt u de zekerheid dat de zorg die u ontvangt veilig is en van hoge kwaliteit. We voldoen aan de eisen van verschillende partners, zoals de overheid en zorgverzekeringen.

 

Wat zijn onze algemene voorwaarden?

 

Wat mag u als cliënt van ons verwachten en wat verwachten we van u? Dat staat beschreven in onze algemene voorwaarden (AV). De AV geven u en ons duidelijkheid en rechtszekerheid over onze relatie. Iedere cliënt krijgt het algemene deel van de AV zodra we zorg gaan verlenen. Daarnaast hebben we zes specifieke delen, waarmee we aansluiten op uw zorgvraag. U krijgt de specifieke delen die voor u gelden:

De AV zijn gekoppeld aan onze zorg- en dienstverleningsovereenkomsten. Ze zijn opgesteld onder toezicht van de Sociaal Economische Raad. Hierbij waren betrokken:

  • De brancheorganisaties voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT)
  • Cliënten- en consumentenorganisaties

volgens de heer Brunings, vrijwilliger:

Als vrijwilliger wil ik helemaal niet meer weg bij Carintreggeland, ze zijn als een familie voor mij geworden.

Waar kunnen we u mee helpen?

U kunt veel vinden op deze site over Carintreggeland. Daarmee maken we het u makkelijk. Maar wanneer dat uw voorkeur heeft, mag bellen of mailen natuurlijk ook.

Direct een vraag stellen     Direct bellen 088 367 7000