Belangrijke informatie over Carintreggeland als organisatie

Wat mag u van ons verwachten als cliënt? Op deze pagina leest u meer over onze dienstverlening. Wij ondersteunen u graag daar waar nodig. Zodat u zoveel mogelijk kunt blijven leven zoals u gewend bent, ook wanneer u niet alles meer zelf kan. We bieden u zorg, wonen, gezondheidszorg en welzijn op maat. 

Onze medewerkers krijgen alle ruimte om dit samen met u in te vullen. Natuurlijk werken we volgens richtlijnen op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Maar onze zorg is niet statisch; we spelen in op uw behoeftes en denken met u mee. U kunt hier alles over lezen in ons visiedocument Goed Geregeld, Samen op Weg.


Wie zijn onze cliënten?

De zorg die we bieden is heel breed. Om u een goed beeld te geven, schetsen we hieronder vier situaties waarin veel van onze cliënten zich kunnen herkennen.

  • Thuis & Betrokken

U wilt vitaal en actief zijn en blijven. Daar zorgen we samen voor; u doet wat u kan en wij ondersteunen waar nodig. We stimuleren gezondheid, plezier en geluk.

  • Thuis & Zorg

U wilt zorg en ondersteuning, zodat u thuis kunt blijven wonen. Veilig, comfortabel en omringt met de zorg die u wenst en nodig heeft.

  • Verblijf & Herstel

U wilt tijdelijk een herstelplek en professionele ondersteuning. Adequate ondersteuning en behandeling, na een operatie, ter revalidatie of als tijdelijke (crisis)opname.

  • Verblijf & Verpleging

U wilt veilig, liefdevol en waardig wonen. Wij bieden langdurige verpleeghuiszorg met de nadruk op zingeving en kwaliteit.


Indicatie aanvragen

Voor een aantal van onze diensten heeft u een indicatie nodig. U kunt deze aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), via telefoonnummer 0900 202 27 24. Vraagt u de indicatie liever in overleg met ons aan? Neem dan contact op met onze Meld & Zorg Centrale, via telefoonnummer 088 367 70 00 (lokaal tarief). We helpen u graag.


Wat is onze bedrijfscode?

Carintreggeland is een maatschappelijke ondernemer. Wij werken in een sector die steeds verandert en daar spelen we innovatief op in. Dat hebben we dan ook vastgelegd in onze bedrijfscode, waarin u onze visie, missie, waarden en normen leest. Bovendien hebben we onze bedrijfs- en gedragsregels op papier gezet, voor al onze medewerkers en vrijwilligers.


Welke certificering hebben we?

Onze verpleeghuiszorg en wijkverpleging zijn gecertificeerd volgens het HKZ-schema Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Onze dieetadvisering is gecertificeerd volgens het HKZ-deelschema Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering. Dit biedt u de zekerheid dat de zorg die u ontvangt veilig is en van hoge kwaliteit. We voldoen aan de eisen van verschillende partners, zoals de overheid en zorgverzekeringen.


Privacyreglement

Wat staat er in ons privacyreglement?
Ieder mens heeft recht op privacy. Maar om ons werk te kunnen doen hebben we natuurlijk wel een aantal gegevens van u nodig. Met die gegevens gaan we heel zorgvuldig om. Hoe zorgvuldig? Dat is vastgelegd in het privacyreglement van Carintreggeland.

Wat registreren we en waarom
Uiteraard registreren we uw naam en adresgegevens. Daarnaast worden er in een zorgdossier gegevens verzameld die te maken hebben met bijvoorbeeld uw lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid. Het gaat in elk geval altijd om informatie die noodzakelijk is om goede zorg te kunnen verlenen. Gegevens over zaken zoals godsdienst of ras worden in principe niet geregistreerd, behalve als dit noodzakelijk is voor een goede zorgverlening.

Alléén met uw toestemming
Carintreggeland mag al deze informatie alléén met uw toestemming vastleggen. In de zorgovereenkomst die u met ons sluit, is toestemming voor het verzamelen van de benodigde informatie geregeld. Wanneer onze medewerkers u om persoonsgegevens vragen of andere informatie verzamelen zullen ze aangeven waarvoor die informatie bedoeld is en wat er mee gebeurt. Medewerkers van Carintreggeland kunnen zich altijd legitimeren, dus als u twijfelt, vraag dan om hun Carintreggeland-pas. U weet dan zeker dat uw gegevens in betrouwbare handen zijn.

Hoe lang worden gegevens bewaard
De door ons vergaarde informatie wordt niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard. Zodra de gegevens hun doel gediend hebben, worden ze op zorgvuldige wijze vernietigd. Voor sommige stukken is er een wettelijke bewaartermijn vastgesteld. Voor medische gegevens is dat in beginsel 15 jaar of zoveel langer als dat voor de zorgverlening noodzakelijk is.

Uw eigen gegevens inzien
U heeft in principe het recht uw eigen gegevens in te zien. Wanneer u om inzage vraagt of een afschrift wilt hebben, dan regelen we dat zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken. Voor een afschrift mag een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht. U kunt uw gegevens ook aanvullen, verwijderen of corrigeren wanneer ze feitelijk onjuist zijn. De verantwoordelijke Carintreggeland-medewerker laat u binnen vier weken na zo’n verzoek weten of en in hoeverre daaraan voldaan wordt. Een weigering is altijd met redenen omkleed.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over hoe wij omgaan met privacy en uw gegevens dan kunt u deze voorleggen aan de heer F. Schook, functionaris gegevensbescherming via privacyloket@carintreggeland.nl

Klachten
Wanneer u vindt dat Carintreggeland zich niet houdt aan de afspraken uit het privacyreglement, dan kunt u een klacht indienen via privacyloket@carintreggeland.nl. Als we er gezamenlijk niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt ons complete privacyreglement hier inzien.


Wat zijn onze algemene voorwaarden?

Wat mag u als cliënt van ons verwachten en wat verwachten we van u? Dat staat beschreven in onze algemene voorwaarden (AV). De AV geven u en ons duidelijkheid en rechtszekerheid over onze relatie. Iedere cliënt krijgt het algemene deel van de AV zodra we zorg gaan verlenen. Daarnaast hebben we zes specifieke delen, waarmee we aansluiten op uw zorgvraag. U krijgt de specifieke delen die voor u gelden:

De AV zijn gekoppeld aan onze zorg- en dienstverleningsovereenkomsten. Ze zijn opgesteld onder toezicht van de Sociaal Economische Raad. Hierbij waren betrokken:

  • De brancheorganisaties voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT)
  • Cliënten- en consumentenorganisaties

volgens mevrouw Backx, bewoner:

Ik zie zelf wel in dat ik het zelf moet doen, en dan houd ik toch nog plezier in m’n leven, ook al ben ik in de 90.

Waar kunnen we u mee helpen?

U kunt veel vinden op deze site over Carintreggeland. Daarmee maken we het u makkelijk. Maar wanneer dat uw voorkeur heeft, mag bellen of mailen natuurlijk ook.

Direct een vraag stellen     Direct bellen 088 367 7000