We wíllen niet alleen verbeteren, we doen het ook!
Samenwerking zorgorganisaties Carintreggeland, TriviumMeulenbeltZorg, ZorgAccent, MST, ZGT binnen InZicht

Zorginstellingen in de regio hebben zich o.a. door het ondertekenen van het Manifest in 2020 verbonden om gezamenlijk invulling te geven aan verdere netwerkzorg. 
Met de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst ‘Versnellingsprogramma gegevensuitwisseling Langdurige Zorg’ (InZicht) door Carintreggeland, TriviumMeulenbeltZorg, ZorgAccent, MST en ZGT als onderdeel van de subsidieaanvraag InZicht wordt de volgende stap gezet in de standaardisatie van gegevensuitwisseling.

We wíllen niet alleen verbeteren, we doen het ook!

De zorg verandert. Samenwerking in de zorg wordt hierdoor steeds belangrijker. We bewegen hierdoor steeds meer naar netwerkzorg. Voor deze samenwerkingen is het cruciaal dat de juiste informatie tijdig op de juiste plek komt.

Zorginstellingen in de regio hebben zich o.a. door het ondertekenen van het Manifest in 2020 verbonden om hier gezamenlijk invulling aan te geven. Met de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst ‘Versnellingsprogramma gegevensuitwisseling Langdurige Zorg’ (InZicht) door Carintreggeland, TriviumMeulenbeltZorg, ZorgAccent, MST en ZGT als onderdeel van de subsidieaanvraag InZicht wordt de volgende stap gezet in de standaardisatie van gegevensuitwisseling.

Met de implementatie van InZicht wordt een fundament gelegd om in de toekomst nog beter samen te werken doordat cruciale informatie beschikbaar is voor zowel zorgverleners als patiënten. Door dit programma zet de regio de volgende stap om patiëntengegevens nóg veiliger en sneller uit te wisselen in de regio uiteraard met toestemming van de patiënt.

We wíllen dus niet alleen verbeteren, we doen het ook!
De komende weken buigt VWS zich over de  subsitieaanvraag van InZicht.

Categorieën: CR nieuws, Nieuwsberichten