Vaccin is schaars, we gooien niets weg
Medewerkers geprikt met overgebleven restanten van het vaccin

In de krant van vandaag staat een artikel dat zorgorganisaties soms lukraak vaccins bestellen. Carintreggeland wordt genoemd als één van de organisaties die 129 teveel bestelde vaccins ‘over’ had. We begrijpen dat zo’n bericht vragen bij u oproept en graag leggen we dit uit.  

We zijn een integere organisatie, met integere medewerkers. Uiteraard hebben we niet lukraak vaccins besteld. We hebben zeer zorgvuldig en kritisch gekeken hoeveel verpleeghuisbewoners in aanmerking kwamen voor het vaccin en hoeveel er gevaccineerd wilden worden. Dat was het uitgangspunt bij de bestelling. We hebben dus beslist niet te veel besteld. We wisten dat er een restant over zou blijven, hebben dit gebruikt en uiteraard niet weggegooid. 

Vaccin is schaars, we gooien niets weg

Er zijn meerdere oorzaken waarom er vaccins over zijn gebleven:

Per flacon 6 doseringen
Bestellen van het vaccin gaat per flacon waar je 6 doseringen uithaalt. Zijn er bijvoorbeeld 22 bewoners, dan zijn er 4 flacons nodig waar je 24 doseringen uithaalt. Er zijn dan 2 doseringen over. Voor al onze 22 locaties moesten we de vaccins in flacons bestellen in een veelvoud van zes. 

COVID of overleden in week tussen bestellen en leveren 
Bewoners die in de week tussen bestellen en leveren van het vaccin verdacht werden van een besmetting of net positief getest waren op COVID, mochten helaas niet meer mee in deze vaccinatieronde. Ook overleed een aantal bewoners in die week.

Vaccin is schaars, we gooien niets weg
Dosering per 6, bewoners met COVID en overlijden van bewoners. Dat zijn de drie redenen waarom er vaccins overblijven. Het vaccin is te kwetsbaar om tussen de locaties vervoerd te worden of terug te sturen. Natuurlijk wilden we niets van dit schaarse vaccin verspillen. Daarom is met het RIVM afgesproken dat met het restant intramurale zorgmedewerkers gevaccineerd konden worden. Een klein aantal (129) van onze 4200 medewerkers is met de restanten gevaccineerd. Deze medewerkers hadden al een uitnodiging voor een vaccinatie, maar stonden op de wachtlijst. Zoals er nu nog steeds veel collega’s op de wachtlijst staan. 

Respect voor collega’s die vaccinatie mogelijk hebben gemaakt
We zijn teleurgesteld dat het artikel een vertekend beeld geeft. Het doet geen recht aan onze betrokken collega’s die de afgelopen tijd zoveel extra uren hebben gewerkt en ervoor hebben gezorgd dat de vaccinatie zorgvuldig en nauwgezet verliep voor de bewoners. Een gigantische klus naast hun normale werk, die waardering en respect verdient.