Uitbreiding St. Elisabeth

In oktober informeerden wij u over de uitbreiding van St. Elisabeth met een extra wooneenheid voor mensen met geheugenproblematiek. Deze uitbreiding zal plaatsvinden op de tweede verdieping, aan de kerkzijde van het gebouw. Door het coronavirus hebben de voorbereidingen enige tijd stilgelegen. Wij zijn echter verheugd u nu te kunnen informeren over de start van de werkzaamheden.

Uitbreiding St. Elisabeth

Planning
Op dinsdag 25 mei a.s. zal worden gestart met de inrichting van het “bouwterrein”. De verwachting is dat de bouw begin oktober 2021 gereed is. De werkzaamheden zullen helaas overlast gaan veroorzaken, maar wij proberen dit tot een minimum te beperken.

Overlast
In de tuin aan de kerkzijde wordt een bouwlift en trappentoren geplaatst. Aan deze zijde zullen ook bouwmaterialen geplaatst gaan worden. De weg naar de begraafplaats zal echter gewoon te gebruiken zijn.

Vragen
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Twinta, telefoonnummer 074 367 7373.

Categorieën: Nieuwbouwprojecten