St. Elisabeth wordt uitgebreid
Uitbreiding met één extra wooneenheid

St. Elisabeth is vanwege de fijne ligging en de goede zorg een erg gewilde locatie. Niet alleen Deldenaren willen hier graag wonen, ook inwoners uit de omgeving hebben veel intresse. Om meer mensen onderdak te kunnen bieden, is ervoor gekozen St. Elisabeth uit te breiden met één extra wooneenheid. Hier kunnen straks acht mensen komen wonen met een geheugenproblematiek. We gaan uitbreiden op de tweede verdieping aan de kerkzijde van het gebouw. Op de plek van de zolder. Bewoners kunnen straks vanuit hun woonkamer genieten van een prachtig uitzicht en kijken uit op de kerk of in het hofje.

St. Elisabeth wordt uitgebreid

Kleinschalig wonen
Deze nieuwe wooneenheid wordt ook volgens het concept kleinschalig wonen ingericht. Er komt één grote, gezamenlijke woonkamer. Daarnaast krijgen alle bewoners een eigen zit/slaapkamer en eigen sanitair. Iedere dag wordt er gekookt. Het nieuwe gedeelte krijgt straks dezelde indeling als de andere wooneenheden.

Vergunning
Tijdens de bouw, 5 jaar geleden, is rekening gehouden met deze toekomstige uitbreiding. Er zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig. Ook de bouwconstructie voldoet al. Er zullen enkele aanpassingen doorgevoerd moeten worden. Op de plek waar de woonkamer gepland is, wordt bijvoorbeeld een balkon in de kap gemaakt. Ook worden bij de zit-slaapkamer dakkapellen in de kap gemaakt. En natuurlijk wordt de wooneenheid nog verder afgebouwd. Voor deze verbouwing moeten we een vergunning aanvragen. De aanvraag is inmiddels ingediend en gepubliceerd. Nadat de vergunning is verleend, en dit onherroepelijk is, gaan wij starten met de uitbreiding. Wij verwachten dat dit begin 2021 zal zijn. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Categorieën: Nieuwbouwprojecten