#SamenTegenAgressieInDeZorg

Drie op de vier zorgmedewerkers krijgt weleens te maken met agressie tijdens het werk. De impact daarvan kan enorm zijn. Het kan leiden tot stress, frustratie en spanningsklachten.  We vinden het enorm belangrijk dat al onze collega’s waardevol, prettig en veilig kunnen werken.  Helaas komt verbaal en fysiek geweld steeds vaker voor binnen de zorg. We willen daarom opstaan voor al onze collega’s en zo aandacht vragen voor een respectvolle benadering naar elkaar. Carintreggeland sluit zich aan bij de communicatiecampagne die agressie tegen zorgverleners een halt toeroept. Wij vragen aandacht voor agressie in de zorg om onze collega’s te steunen die met passie hun werk doen en heel hard nodig zijn om de zorg in de regio Twente te kunnen blijven bieden. Dit doen we samen met de Twentse ziekenhuizen en diverse zorgorganisatie in Twente. Met de campagne #SamenTegenAgressieInDeZorg zorgen we voor bewustwording van gedrag. De campagne start op 6 februari met onder andere een social mediacampagne, posters en busreclame.

#SamenTegenAgressieInDeZorg

Wat verstaan we onder agressie?
Agressie is bewust of onbewust verbaal uiten van de emotie, het gebruiken van fysieke kracht of macht of het dreigen daarmee. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Verbale agressie: schelden, beledigen, vernederen, discrimineren, seksueel getinte opmerkingen en valselijk beschuldigen;
 • Psychische agressie: (non) verbaal (be)dreigen, chanteren, intimideren;
 • Fysieke agressie: slaan, schoppen, spugen, knijpen, fysiek hinderen, vastpakken, bijten, krabben, duwen, gooien met voorwerpen, vernielingen, (seksuele) handtastelijkheden.

Impact
Agressie tegenover medewerkers in de zorg komt elke dag voor. Het heeft veel impact op de medewerkers:

 • 20% van de zorgmedewerkers voelt zich onveilig op het werk;
 • 40% van de zorgmedewerkers ervaart een verslechtering van de eigen psychische gezondheid (stress, spanningsklachten);
 • 16% van de zorgmedewerkers overweegt vanwege agressie uit de zorgsector te stappen.


Sancties bij ongewenst of agressief gedrag
Ongewenst gedrag of agressie accepteren wij niet. Door het inzetten van sancties willen we zorgen voor een veilig werkklimaat voor medewerkers en ongewenst en agressief gedrag voorkomen. Afhankelijk van wie de agressor is (cliënt of anderen dan cliënt) kun je bij sancties denken aan:

 • Officiële waarschuwing, in de vorm van een brief
 • Inzetten van de beveiliging
 • Directe verwijdering
 • Aangifte doen bij de politie
 • In gang zetten zorgweigeringsprocedure
 • Pandverbod
Categorieën: CR nieuws, Nieuwsberichten