Resultaten Hoe wilt u later wonen?
Toekomstbestendig wonen bij Carintreggeland

Prettig wonen is belangrijk. Als Carintreggeland willen we ondersteunen met woonvormen die aansluiten bij de levensfase van ouderen.
De markt verandert en we merken dat een steeds groter wordende groep, die op dit moment nog zelfstandig woont, verlangt naar elementen uit de voormalige verzorgingshuizen.

We willen hier op in spelen met een nieuwe woonvorm voor ouderen. Een combinatie tussen thuis (optimale zelfstandigheid) en het verpleeghuis (optimale zorg). Waar ouderen zelfstandig, met ondersteuning en zorg binnen handbereik, kunnen wonen.

Om met ons aanbod zo goed mogelijk aan te sluiten bij ouderen in deze levensfase vroegen we medewerkers van Carintreggeland en leden van de ledenservice om een vragenlijst in te vullen over hoe zij later willen wonen. Daarnaast hebben we twee namen voorgelegd voor deze nieuwe woonvorm.

Resultaten Hoe wilt u later wonen?

In totaal vulde bijna 700 mensen de vragenlijst in, waarvan 329 medewerkers en 356 leden.

Uit het onderzoek blijkt dat:

  • De nieuwe woonvorm aan sluit bij de behoefte en wensen van toekomstige bewoners.
  • Deelnemers vinden het een goed initiatief!
  • De deelnemers willen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, gelijkvloers, met sociale contacten en voorzieningen en zorg en ondersteuning in de buurt.
  • Deelnemers zijn bereidheid om te verhuizen naar een levensloopbestendige woning
  • De associaties die deelnemeres hebben geven richting aan hoe we het nieuwe concept kunnen laden.
  • Ruim 75 % koos voor de term Hofwonen 
  • Ruim 80 % koos voor de afbeelding waarop gezelligheid, warmte en sociale contacten te zien zijn.

Bekijk hier de onderzoeksresultaten.


Een mooi waardevol onderzoek, dankzij de deelnemers!
De resultaten van het onderzoek gaan we gebruiken voor de nadere invullingen van deze nieuwe woonvorm. Zodra hier meer over bekend is zullen we dit delen op onze website.

Wilt u ook meedenken over ontwikkelingen bij Carintreggeland, mail naar team communicatie.

Categorieën: CR nieuws, Nieuwsberichten