Nieuwsbrief december 2022

Tijdelijke voorzieningen tijdens de bouw en sloop
Tijdens de sloop en de bouw zal een bouwterrein worden ingericht. Door de sloop zal er ook het e.e.a. wijzigen ten aanzien van de ingangen en het parkeren. In deze nieuwsbrief informeren wij u over deze wijzigingen.

Nieuwsbrief december 2022

Sloop

De sloop zal in 2 fasen plaatsvinden.

Eerste fase, vanaf januari 2023

In de eerste fase zullen de eerste aanleuningen zoals hierboven gemarkeerd gesloopt worden. Het vrachtverkeer zal via de Van der Helststraat en de P. Potterstraat rechtstreeks naar de Markeloseweg rijden. Hiervoor zal een tijdelijke bouwweg worden aangelegd. Deze weg is alleen toegankelijk voor bouwverkeer.

Tweede fase, februari t/m april 2023

In de tweede fase worden de aanleunwoningen aan de P. Potterstraat gesloopt en een gedeelte van de begane grond van De Stoevelaar. Het vrachtverkeer zal via de
P. Potterstraat rechtstreeks naar de Markeloseweg gaan.

Ingang Wheehof
Vanaf de tweede sloopfase is de huidige ingang van De Wheehof niet meer bereikbaar. Daarom wordt aan de kant van de Van der Helststraat een tijdelijke ingang gemaakt. Deze ingang zal gedurende de hele bouwperiode gebruikt worden.

Parkeren
Omdat een deel van onze huidige parkeerplaatsen straks niet meer bereikbaar zijn, gaan we twee tijdelijke parkeerterreinen aanleggen. Eén parkeerterrein komt op de hoek van de Van der Helststraat – Rubensstraat. Inrijden kan vanaf de Rubensstraat en uitrijden via de Van der Helststraat. We maken daarbij gebruik van de bestaande inritten. Deze parkeerplaats wordt in februari 2023 aangelegd. Het tweede parkeerterrein komt bij de vijver en zal aangelegd worden bij de start van de nieuwbouw.

Bouwterrein
Het terrein wordt tijdens de bouw als volgt ingericht:

Het rood gemarkeerde gebied is het bouwterrein waarbij er een ingang is aan Rubenssstraat (A) en de P. Potterstraat (B). De bouwvakkers parkeren binnen de hekken van het bouwterrein. Om het verpleeghuis bereikbaar te houden komt er een tijdelijke inrit aan de P. Potterstraat. Voor de bereikbaarheid van De Stoevelaar wordt ook een extra inrit gemaakt in het verlengde van de Rubensstraat.

Planning
Zonder onvoorziene omstandigheden zal de sloop gestart worden in de tweede week van januari 2023 en zullen de werkzaamheden doorlopen tot eind april.
Door de uitspraak van de Raad van State dient er ook voor de nieuwbouw van de Stoevelaar een stikstofberekening gemaakt worden. Dit kan pas vanaf eind januari 2023 vanwege een noodzakelijke update van het rekenprogramma. Daarna kan de bouwvergunning worden ingediend. We verwachten in het 3e of 4e kwartaal 2023 te kunnen starten met de nieuwbouw.

Vragen?
Stelt u ze gerust, via nieuwbouwstoevelaar@carintreggeland.nl.