Doekle Terpstra, we hebben je nodig

Doekle Terpstra -voorzitter van de door de minister van Volksgezondheid ingestelde commissie Werken in de Zorg- vindt dat er meer dan genoeg adviezen ter verbetering zijn uitgebracht en adviseert het in de maak zijnde nieuwe kabinet zijn commissie op te heffen omdat het tijd wordt om iets te doen.

Doekle Terpstra, we hebben je nodig

Bron: Skipr 08-09-2021

 

Susanne Katus, Fenna Eefting en Heidi de Bruijn: 

Er is een groeiend tekort aan personeel in de zorg. De instroom van zorgprofessionals is aanzienlijk lager dan de uitstroom. Dat ligt volgens Doekle Terpstra, voorzitter van de door de minister van Volksgezondheid ingestelde commissie Werken in de Zorg, grotendeels aan de zorgorganisaties zelf. Zij zouden teveel vasthouden aan in het verleden gegroeide werkwijzen, zij zouden onvoldoende samenwerken en te weinig doen om personeel te behouden. Terpstra vindt dat er nu meer dan genoeg adviezen ter verbetering zijn uitgebracht en adviseert het in de maak zijnde nieuwe kabinet zijn commissie op te heffen omdat het tijd wordt om iets te doen.

Ondergetekende zorgbestuurders in de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost Nederland herkennen wat Doekle Terpstra zegt. Er is een beweging van nieuw bestuur nodig en nog te weinig zorgbestuurders laten dit zien. Maar er is wel degelijk een verandering gaande. Er zijn tal van goede voorbeelden. “Kijk juist naar waar het wel goed gaat en laten we daar de aandacht op vestigen”, aldus de bestuurders. Juist nu moeten we de bestuurders die wel de goede beweging laten zien steunen door dat de doen wat Terpstra zelf heeft bepleit: gezamenlijk de mouwen opstropen. Zij nodigen Terpstra daarom graag uit voor een nader gesprek en doen tevens ook een beroep op hem om met zijn werk door te gaan.

Heidi de Bruijn (bestuurder Carintreggeland): “Deze goede voorbeelden zijn op diverse plaatsen zichtbaar. Zorgbestuurders die zich met hart en ziel inzetten om het arbeidstekort effectief aan te pakken zowel binnen de eigen instelling als in de regio in samenwerkingsverbanden. Met het oog op de noodzakelijke veranderingen is het van groot belang dat deze wijzen van aanpak de aandacht krijgen die zij verdienen, niet in de laatste plaats omdat zij als gebleken goede praktijken tot verbeteringen elders kunnen bijdragen en andere zorgbestuurders kunnen motiveren en inspireren”.

Fenna Eefting (bestuurder Vogellanden): “Zorgbestuurders van dit nieuwe elan, zijn vaak te vinden op de werkvloer, ze weten wat er speelt en wat er nodig is. Ze hebben de focus op de mens en zijn welzijn, zowel voor de patiënt als voor de medewerker. Het zit niet alleen in beloning, maar door de juiste mensen op de juiste plek te krijgen en ze vervolgens goed te faciliteren. Deze bestuurders hebben de kwaliteiten om een prettige werkcultuur te creëren en een soepel werkende organisatie neer te zetten. Daar waar nodig buiten de lijntjes durven te kleuren, omdat het doel (welzijn) heilig is en niet het middel. Ze werken vanuit de behoeften van de patiënt en vanuit die van de medewerkers. Samenwerken in de breedste zin van het woord. Dit te faciliteren is het nieuwe besturen. We zien dit in onze praktijk om ons heen steeds meer gebeuren”.

Doekle Terpstra, geef het niet op. Het gaat nu juist om daadkracht. Geef het goede voorbeeld, help en steun ons in deze complexe maar ook prachtige beweging waarmee we de op gang gekomen omslag in de zorg kunnen bewerkstelligen en willen verduurzamen.

Dit gaat met vallen en opstaan maar de richting is helder. De richting van mens en organisatie waarbij het niet gaat om de vraag wie de schuldigen zijn voor de gerezen problemen maar om de vraag hoe we deze effectief kunnen aanpakken. Het echte verschil wordt gemaakt door hen die doorgaan waar anderen opgeven.

 

Susanne Katus,
Bestuurder Werkgeversvereniging (WGV) Zorg en Welzijn Oost Nederland

Fenna Eefting,
voorzitter Raad van Advies WGV

Heidi de Bruijn,
lid van Raad van Advies WGV

Categorieën: CR nieuws, Nieuwsberichten