Cliënten ervaren dagbegeleiding en thuisbegeleiding als zeer waardevol

Qualizorg, een extern onderzoeksbureau heeft onderzoek gedaan hoe tevreden onze cliënten zijn die thuisbegeleiding en/of dagbegeleiding vanuit Carintreggeland ontvangen. Cliënten geven aan dat zij zowel de dagvoorzieningen als de thuisbegeleiding als zeer waardevol ervaren. De dagbegeleiding scoorde een 8,6 gemiddeld en de Thuisbegeleiding een 8,8. We zijn hier erg trots op en blij mee. We scoorden hoog op de negen onderzoeksdomeinen zoals bejegening, zelf beslissen en inspraak, persoonsgerichte ondersteuning. Hier was een score van 0 tot en met 4 mogelijk. Op alle onderdelen scoorden we erg hoog, met een gemiddelde van 3,6! Een fantastisch resultaat, hieruit blijkt hoe belangrijk onze ondersteuning is. Een dik en welverdiend compliment voor alle medewerkers die met volle overgave cliënten ondersteunen in hun waardevol leven.   

Cliënten ervaren dagbegeleiding en thuisbegeleiding als zeer waardevol

Domeinen 
Cliënten zijn gevraagd hoe zij de volgende zaken ervaren: bejegening, eigen regie, persoonsgerichte ondersteuning, denken in mogelijkheden, activiteiten, de ruimte en sfeer, veiligheidsgevoel, nakomen van afspraken en bereikbaarheid. De reacties hierop waren zeer positief. De bejegening, hoe we met cliënten omgaan en hoeveel aandacht mensen voelen, scoort het hoogst. Ook geven cliënten aan dat zij zich veilig bij ons voelen en het waarderen dat medewerkers veel in mogelijkheden denken.  

Trots op het resultaat 
Diane Noordink, manager Zorg bij Carintreggeland: “We zijn zeer blij met het resultaat. We willen de gezondheid en het geluksgevoel van mensen versterken door samen met de cliënt te kijken wat die wél kan en wat die belangrijk vindt om zelfstandig te blijven en regie te houden. Onze ondersteuning is zo persoonlijk mogelijk. We zetten bij de dagbegeleiding  ook de hulp van vrijwilligers en mantelzorgers in, dit biedt nog meer mogelijkheden om cliënten waardevol te ondersteunen. Uit de resultaten blijkt dat wat we doen zeer goed aansluit op de wensen en behoeften van de cliënten. Dat is fijn om terug te horen. We doen ertoe en dragen bij aan de kwaliteit van leven.”  

Categorieën: CR nieuws, Nieuwsberichten