Bron en contactonderzoek bij cliënten in de wijk door GGD

We krijgen vragen over hoe het Bron en Contact Onderzoek (BCO) van cliënten in de wijk verloopt, nadat cliënten contact hebben gehad met een zorgcollega die in de wijk werkt en COVID besmet blijkt. Met de GGD is afgesproken dat de verantwoordelijkheid voor het BCO bij de GGD ligt ,zij verrichten het BCO. Deze lijn volgen wij natuurlijk. 

Bron en contactonderzoek bij cliënten in de wijk door GGD

Wanneer een collega besmet blijkt, neemt de GGD contact op met deze collega en start een bron en contactonderzoek (het BCO). De GGD vraagt dan medewerkers contacten hebben gehad met cliënten. De collega mag dan doorgeven met welke cliënten nauw contact is geweest en bij wie ze zorg hebben verleend. Ook vermelden ze dan welke beschermende materialen zijn gebruikt. Wanneer een cliënt maar enig risico heeft gelopen of risico loopt om het virus te verspreiden, neemt de GGD contact op.

Medewerkers van Carintreggeland mogen clienten niet informeren over de gezondheidssituatie van collega’s. Wij moeten ons houden aan de AVG-richtlijnen. Deze privacywet vertelt ons welke persoonsgegevens gedeeld mogen worden en welke niet. In deze wet staat beschreven dat we geen gezondheidsgegevens mogen delen van collega’s.