Behoefte aan (meer) sociaal contact? Tablets zorgen voor sociale verbinding

De ouderenzorg van de toekomst zal anders georganiseerd moeten worden. Met de lancering van het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) is de introductie van de noodzakelijke beweging landelijk gedeeld. Daarbij is een nieuwe norm geformuleerd: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Binnen Carintreggeland worden op diverse plekken digitale hulpmiddelen ingezet ter ondersteuning van een waardevol leven.

Behoefte aan (meer) sociaal contact? Tablets zorgen voor sociale verbinding

Onlangs heeft Herma Roza, vrijwillige coach DemenTalent van Wijkracht, samen met familie en het team Zorgtechnologie van Carintreggeland, gekeken hoe een seniorentablet de heer Limburg kan ondersteunen. Meneer Limburg is 92 jaar, heeft drie zonen en één dochter. De seniorentablet is speciaal ontwikkeld voor ouderen en is eenvoudig te bedienen. Herma: “De kinderen wonen niet in de buurt en deels in het buitenland. Hij mist de directe verbinding met ze. Daarnaast wordt zijn geheugen wat minder en daar heeft hij moeite mee. Meneer Limburg heeft via de afdeling Zorgtechnologie enkele weken een tablet kunnen testen. Samen met de coach heeft hij kennisgemaakt met de verschillende mogelijkheden. Ook de familie kon ervaren welke meerwaarde dit kan hebben in deze situatie.” Meneer Limburg: “Mijn kinderen hebben foto's gestuurd: van de (klein)kinderen, foto's van vroeger of van leuke uitjes zoals een vakantie op Madeira waar ik onlangs mijn zoon heb bezocht. Ook heb ik regelmatig kunnen videobellen met mijn kinderen en even bijgepraat. Ik ben zo enthousiast over de mogelijkheden, daarom heb ik zelf een seniorentablet aangeschaft! Ik hoop van harte dat andere ouderen en/of familie ook de weg naar dit waardevolle communicatie hulpmiddel weten te vinden. Want het is een mooi apparaat om veel in contact te blijven met je naasten en het maakt je leven gelukkiger”.

Dit is een mooi en goed voorbeeld hoe een technologisch hulpmiddel bijdraagt aan Waardevol Leven! Het stimuleert betrokkenheid en geeft gesprekstof als er bezoek langskomt.

Categorieën: CR nieuws, Nieuwsberichten