Alle dagvoorzieningen gaan weer open

Vanaf 1 juli kunnen alle dagvoorzieningen weer hun deuren openen. De dagvoorzieningen die niet gevestigd zijn in een verpleeghuis zijn al eerder geopend maar vanaf 1 juli kunnen ook de andere dagvoorzieningen hun deuren weer gaan openen. We moeten nog steeds voldoen aan de richtlijnen om de deelnemers en onze collega’s een veilige omgeving te kunnen bieden. Dat betekent dat we wat aanpassingen moeten doorvoeren. We moeten immers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.

Alle dagvoorzieningen gaan weer open

Voorkomen van besmetting

Vanzelfsprekend moeten we nog steeds voorzichtig en waakzaam blijven en ons uiterste best doen om besmettingen buiten de deur te houden. Want het virus is nog niet weg en kan zo weer opleven. Medewerkers van de dagvoorziening geven geen hand. Bij een vermoeden van besmetting laten zij zich testen en gaan pas weer aan het werk bij een negatieve test. Aan de deelnemers vragen wij zich te blijven houden aan de maatregelen:

  • Houd 1,5 meter afstand van medebezoekers en begeleiders
  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en bij het verlaten van de locatie;
  • Hoest en nies in uw elleboog;
  • Was uw handen regelmatig en goed;
  • Schud geen handen;
  • Gebruik papieren zakdoekjes (eenmalig);
  • Blijf thuis wanneer u of uw huisgenoot coronaachtige klachten (niezen, hoesten, lichte hoofdpijn, koorts) heeft en laat een test doen door de GGD. En geef dat tijdig aan ons door.
  • Als u tijdens het bezoek aan de dagvoorziening klachten krijgt, wordt u direct opgehaald door een mantelzorger of iemand anders waarover voor deelname afspraken met u zijn gemaakt.

 

Communicatie

Alle bezoekers van de dagvoorzieningen ontvangen vandaag of morgen een brief met de actuele informatie.