Privacy en gegevensbescherming

Medewerkers van Carintreggeland doen er alles aan om u of uw naaste zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarvoor verwerken wij veel persoonlijke gegevens. Vanuit bestaande wetgeving gaan we hier uiterst zorgvuldig mee om. De nieuwe wetgeving dwingt ons om nog transparanter en zorgvuldiger met gegevens om te gaan.

Privacy en gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving in werking: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit is een nieuwe wet ter bescherming van persoonsgegevens van iedereen binnen de Europese Unie. De AVG gaat over het verwerken, verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonsgegevens: data die is terug te leiden naar individuen.

Wat betekent dit voor u?

Medewerkers van Carintreggeland doen er alles aan om u of uw naaste zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarvoor verwerken wij veel persoonlijke gegevens. Vanuit bestaande wetgeving gaan we hier uiterst zorgvuldig mee om. De nieuwe wetgeving dwingt ons om nog transparanter en zorgvuldiger met gegevens om te gaan.

We hebben onze privacyverklaring voor cliënten aangepast. Hierin kunt u lezen welke gegevens we van u opslaan, waarom we die gegevens bewaren en wat we er mee doen. Maar ook hoe u eenvoudig uw gegevens kunt inzien, aanpassen en laten verwijderen.

We hebben een procedure opgesteld hoe u gebruik kunt maken van uw rechten als het om privacy gaat.

We sluiten verwerkersovereenkomsten met al onze verwerkers en leggen we een register aan waarin we alle verwerkingen van persoonsgegevens opnemen.

Carintreggeland heeft  een  Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd: de heer Frits Schook. Deze FG houdt binnen onze organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. U kunt de FG bereiken via het mailadres: privacyloket@carintreggeland.nl

Wilt u meer weten over hoe Carintreggeland uw privacy waarborgt, kijk dan op deze pagina.

Categorieën: CR nieuws, Nieuwsberichten

Delen