Met elkaar dementievriendelijk in Borne en Hengelo

We willen aandacht voor dementie. Want één op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie. Met elkaar kunnen we veel doen om mensen met dementie te ondersteunen in een zelfstandig en waardig leven. Samen met TriviumMeulenbeltZorg en Wijkracht hebben we onze krachten gebundeld om de bekendheid met de ziekte in Borne en Hengelo te vergroten. Onder de naam ‘Met elkaar dementievriendelijk’ willen we graag aan iedereen in Hengelo en Borne meer kennis en handvaten geven over leven met dementie. Tijdens de Week van de Dementie, van 17 tot en met 25 september, organiseren we diverse gevarieerde activiteiten.

Met elkaar dementievriendelijk in Borne en Hengelo

Activiteiten
Er worden artikelen geplaatst in diverse week- en vakbladen die de kennis over dementie moeten verbeteren. Daarnaast worden er veel activiteiten georganiseerd die in het teken staan van leven met dementie en hoe we mensen kunnen ondersteunen. Zoals lezingen in het Alzheimercafé, theatervoorstellingen voor medewerkers en mantelzorgers en mindfulnessactiviteiten. Daarnaast gaan we in die week op pad met ‘De Baliebus’, waarin u kunt testen hoe dementievriendleijk u bent. En er zijn wandelingen voor mensen met dementie en mantelzorgers.

Nominatie euro 5.000,- uit Menzisfonds
Deze activiteiten om aandacht en begrip kosten vanzelfsprekend geld. Daarom hebben we bij Menzis een aanvraag ingediend voor extra financiering. In de regio Twente zijn 12 aanvragen genomineerd voor financiering vanuit het MenzisFonds.  Ons project, ‘Samen dementievriendelijk’, is één van de genomineerde aanvragen. We komen in aanmerking voor Euro 5.000,--.  De aanvragen met de meeste stemmen ontvangt dit geld.

Bent u verzekerd bij Menzis? Stem op ons!
Alle verzekerden bij Menzis in de regio Twente van 18 jaar en ouder met een geldig emailadres hebben dinsdag 19 juni een mail ontvangen en kunnen stemmen op één van de genomineerde projecten. De aanvragen met de meeste stemmen ontvangen een bijdrage uit het MenzisFonds. Bent u verzekerd bij Menzis? Stem op ons! Op dinsdag 10 juli maakt Menzis bekend welke aanvragen een bijdrage ontvangen.

Contact
Voor meer informatie over de Week van de Dementie kunt u contact opnemen met Meldzorg Centrale van Carintreggeland via telefoonnummer 088 - 367 7000.

Carintreggeland
Carintreggeland ondersteunt zowel cliënten met dementie als hun omgeving. Thuis in de vertrouwde omgeving, maar ook in onze Carintreggeland verpleeghuizen. Vaak zijn onze casemanagers dementie betrokken. Zij zoeken samen met cliënten en mantelzorgers naar passende ondersteuning. Zij coördineren de noodzakelijke zorg en/of begeleiding en regelen wijkverpleging of thuisbegeleiding. Ook is het mogelijk één of meerdere dagen een dagverzorging te bezoeken wat de mantelzorger ontlast. 

TriviumMeulenbeltZorg
Casemanagers dementie van TMZ kunnen begeleiding bieden wanneer u denkt dat er sprake is van dementie. Zij wijzen cliënten met dementie en mantelzorgers de weg en kunnen hen in contact brengen met de juiste zorgverleners. Wijkverplegingsteams van TMZ komen ook graag thuis om te helpen in het alledaagse leven. Daarnaast biedt TMZ professionele hulp en begeleiding op het gebied van dementie in haar moderne en duurzame woonzorgcomplexen.

Wijkracht
Wijkracht ondersteunt mensen met dementie (die thuis wonen) en hun mantelzorgers om zo lang mogelijk het gewone leven door te kunnen leven. Daarvoor worden trainingen Omgaan met Dementie gegeven voor vrijwilligers en professionals, bijvoorbeeld politie, Welbions en De Zonnebloem. Mensen met dementie zijn daarom van harte welkom bij bewegings- en ontmoetingsactiviteiten van Wijkracht. Wijkracht ondersteunt in de vorm van Dementiemaatje, de Ouderen Adviseur, de dienst DemenTalent, Mantelzorgondersteuning, de Cursus Kracht van Herinneringen en natuurlijk is er het Alzheimer Café Hengelo. 

Met elkaar dementievriendelijk in Borne en Hengelo!

Categorieën: Nieuwsberichten, Campagnes

Delen