Bestuurder Jeroen Kleinjan online in gesprek met onze Koning

Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 20 januari online gesproken met vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties die zich tijdens de coronacrisis hebben ingezet voor het digitaal faciliteren van economie en maatschappij. Onder leiding van Michiel Steltman, directeur DINL, werd tijdens het gesprek aandacht besteed aan de ontwikkelingen, bedreigingen en de kansen voor de Nederlandse digitale infrastructuur en de effecten van de versnelde transformatie naar het digitale werken, leren, zorgen en handelen. Ook onze bestuurder Jeroen Kleinjan nam deel aan deze sessie. 

Bestuurder Jeroen Kleinjan online in gesprek met onze Koning

De digitale infrastructuur omvat het geheel van voorzieningen die nodig zijn voor het functioneren van de digitale online economie, zoals netwerken, internetproviders, datacenters, cybersecurity dienstverleners en cloudaanbieders. Als samenleving zijn we inmiddels geheel afhankelijk van deze digitale infrastructuur.

Koning Willem-Alexander sprak met de 9 deelnemers over de uitdagingen waarmee ze sinds het uitbreken van de coronacrisis te maken hebben. Door het massale thuiswerken en het toenemende online winkelen werden de digitale voorzieningen het afgelopen jaar intensiever gebruikt. Zo zagen we bijvoorbeeld het internetgebruik met tien procent toenemen, werd het videovergaderen enorm populair, maar verschoof ook de aandacht van cybercriminelen naar het MKB en thuiswerkomgevingen.  Ook stonden de deelnemers aan het gesprek stil bij een recent verschenen rapport van het World Economic Forum dat een sterke relatie beschrijft tussen economische weerbaarheid, digitalisering en goede digitale infrastructuur. Digitale innovatie blijkt een belangrijke aanjager voor het op peil houden van de economie.

Aansluitend sprak Koning Willem-Alexander met vertegenwoordigers van sectoren die in toenemende mate van de online infrastructuur afhankelijk zijn, zoals de logistiek, het onderwijs, de sierteelt en de zorg. Vooral betrouwbare en veilige internetverbindingen zijn voor deze sectoren nog belangrijker dan voor de coronacrisis: ze zijn een essentiële randvoorwaarde om hun activiteiten succesvol uit te kunnen blijven voeren. Door de uitbraak van het coronavirus is de digitale transformatie voor veel organisaties en sectoren in een stroomversnelling geraakt.

Jeroen Kleinjan, bestuurder van zorgorganisatie Carintreggeland nam deel aan deze digitale sessie. Hij ging daarbij onder andere in op het belang van een goede digitale infrastructuur: “Corona heeft het belang van digitalisering en technologie in de zorg extra benadrukt en de inzet ervan versneld. De infrastructuur binnen Carintreggeland was gelukkig ook voor de coronacrisis al volledig digitaal. Al onze collega’s beschikken over een mobiele device waarmee ze overal en op elk moment kunnen werken in alle relevante systemen. Toen Corona uitbrak konden we daarom probleemloos overgaan op overleg en overdracht via beeldbellen, was het mogelijk om via beeldzorg cliënten op afstand ondersteuning te bieden, en boden we digitaal welzijn aan cliënten door beeldverbindingen met de familie mogelijk te maken”.

Ook benadrukte Jeroen het belang van digitalisering in de zorg: “Digitalisering en mobiliteit zijn de nieuwe norm en een voorwaarde voor goede netwerkzorg in de toekomst. De vraag van onze cliënten verandert. Ze willen zelf de regie over hun gezondheid, ze willen zelf keuzes kunnen maken en inzicht hebben. Nieuwe digitale toepassingen zoals monitoring en robotica kunnen daarbij heel goed ondersteunen. Dat alles vraagt nieuwe manieren van ondersteuning en vooral hele goede en soepele samenwerking binnen het “zorgnetwerk” van de cliënt. Digitale beschikbaarheid en uitwisselbaarheid van informatie is dan een voorwaarde. En een kans, want mede daardoor kunnen we echte cliëntgerichte ondersteuning bereiken. Tegelijkertijd biedt het een deel van de oplossing voor de zorgspagaat die ontstaat door de toenemende vergrijzing enerzijds en de ontgroening anderzijds. Digitalisering is dus geen optie, maar een absolute voorwaarde voor goede continuïteit van zorg in de naaste toekomst”.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

Categorieën: CR nieuws, Nieuwsberichten