Visie op toekomst van de zorg in Twente gepresenteerd

Twentse zorg- en welzijnsorganisaties, 14 gemeenten, GGD, Menzis en burgercoöperatie Twentse Noabers hebben samen een visie op de toekomst van de zorg in Twente ontwikkeld. De visie volgt op het regiobeeld Twente, dat een analyse presenteerde over de demografische ontwikkeling en veranderende zorgbehoefte in de regio.

Visie op toekomst van de zorg in Twente gepresenteerd

De regiovisie ‘Twente Beter’ laat zien hoe we de Twentse zorg in de toekomst kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar kunnen houden. De visie stelt dat we meer kwaliteit van leven voor en door de Twentenaar willen door verdergaande samenwerking tussen burgers, zorgaanbieders, verzekeraars, zorgkantoor en gemeenten. Die samenwerking moet leiden tot een verschuiving van focus op ziekte en zorg, naar gezondheid en gedrag.  We gaan op zoek naar nieuwe manieren om zelfredzaamheid vorm te geven door het beschikbaar maken van hulp en zorg dichtbij.  In de gedragen visie zijn gezamenlijke doelen gesteld, vertaald naar concrete acties.

Met de komst van de regiovisie is het nu tijd om samen aan de slag te gaan met de concrete doelstellingen.

Geïnteresseerden kunnen de regiovisie downloaden via www.twentebeter.nl

Categorieën: CR nieuws, Nieuwsberichten