Oproep Raad van Bestuur "Het is zwaar in de zorg, maar beheersbaar met maatregelen"

Het coronavirus is in onze regio helaas nog altijd aanwezig. Na een aanvankelijke afname van de 2e golf is die daling inmiddels overgegaan in een 3e golf waarin opnieuw sprake is van een hoog aantal besmettingen. Hoewel wij er uiteraard alles aan doen om zo veel mogelijk bescherming te bieden, treft het virus zowel cliënten als ook collega’s. Dat leidt tot intensievere zorg bij zieke cliënten, die soms ook met minder collega’s geboden moet worden. Onze zorgteams ervaren daarom momenteel vaak een zeer hoge werkdruk.

Oproep Raad van Bestuur "Het is zwaar in de zorg, maar beheersbaar met maatregelen"

Om de continuïteit van onze basiszorg te waarborgen, passen we de intensiteit van onze zorg waar dat kan en nodig is tijdelijk aan. Dit geldt voor de zorg in de verpleeghuizen en dagvoorzieningen, en voor de zorg en begeleiding in de thuissituatie. Om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen, hanteren we uiteraard de landelijke richtlijnen en passen we de maatregelen voor hygiëne, het dragen van mondmaskers en het houden van gepaste afstand steeds toe. Op deze manier proberen we steeds een goede balans te houden tussen het omgaan met de beperkingen en het bewaken van “waardevol leven” voor onze cliënten.

Zorg en mantelzorg maken het samen mogelijk
Ondanks het hoge aantal besmettingen in onze regio en de daaraan gerelateerde hoge werkdruk, willen we nadrukkelijk voorkomen dat we onze verpleeghuizen zouden moeten sluiten voor bezoek. Het kunnen ontvangen van bezoek is immers heel belangrijk voor het welzijn van onze bewoners. Net zozeer als dat het kunnen bezoeken van hun naaste voor familie en vrienden ook van belang is. Daarom blijft bezoek voor de de bewoners mogelijk. Vanzelfsprekend hanteren we ook daarbij de landelijke richtlijn van maximaal 1 keer per dag bezoek van maximaal 2 bezoekers. Het bezoek vindt altijd plaats op de eigen kamer van de bewoner. Bezoekers houden daarbij steeds 1,5 meter afstand van de ander en dragen gedurende het hele bezoek een mondmasker. Met inachtneming van deze afspraken is iedereen van harte welkom in onze verpleeghuizen. Als sprake is van corona-achtige klachten (zoals niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, verhoging of koorts of plotseling reuk- of smaakverlies) dan verzoeken we bezoekers uiteraard om niet te komen.

Naast het bezoek op de kamer kan het bezoekmoment ook benut worden om buiten rond de locatie een wandeling te maken met de naaste. We stimuleren dat graag omdat het heel waardevol kan zijn voor bewoners en het ook de werkdruk van onze zorgteams kan ontlasten. Waar we bezoek en het maken van wandelingen rond de locatie dus erg waarderen en stimuleren, doen we een zeer dringend beroep op familieleden en mantelzorgers om de naaste nu tijdelijk niet te ontvangen bij hen thuis of op een andere plaats buiten de verpleeghuislocatie. Het risico op besmetting is in die gevallen bijzonder groot. En de gevolgen van een besmetting zijn in zo’n situatie niet alleen ernstig voor de bewoner zelf, maar ook voor alle bewoners die in dezelfde woongroep wonen en voor alle leden van het zorgteam dat daar de zorg biedt. We rekenen erop dat familieleden en mantelzorgers zich graag aan dit dringende verzoek houden omdat ze daarmee daadwerkelijk helpen om de goede kwaliteit van de zorg voor hun naaste en de overige bewoners te kunnen waarborgen.

Vaccinatie biedt gelukkig perspectief
Door met elkaar de richtlijnen en maatregelen zo goed mogelijk toe te passen, zijn we in staat om de huidige moeilijke periode goed door te komen. We zien dat met vertrouwen tegemoet, vooral ook omdat er uitzicht is op betere tijden met de beschikbaarheid van vaccins tegen het coronavirus. Vaccinatie luidt immers de weg in van terugkeer naar de gewenste normale leef- en werksituatie voor alle bewoners en onze collega’s. Daarom stimuleren wij al onze collega’s om zich zo snel als dat mogelijk is te laten vaccineren. En daarom willen we alle cliënten ook vragen om zich te laten vaccineren, of – als ze dat zelf niet meer kunnen - hun mantelzorgers vragen om toestemming te geven voor vaccinatie van hun naaste. Als we dat allen doen verslaan we het coronavirus definitief. Vaccineren doen we dus niet alleen voor onszelf, maar vooral ook voor elkaar!

We wensen iedereen goede feestdagen toe en een voorspoedig 2021. En we bedanken al onze cliënten, hun mantelzorgers en verpleeghuisbezoekers van harte voor hun begrip,  medewerking en volharding dit afgelopen jaar. Samen komen we deze moeilijke tijd door!


Heidi de Bruijn en Jeroen Kleinjan
Raad van Bestuur