Maatregelen in de verpleeghuizen rondom de feestdagen

Het duurt nog ruim een week, maar met zekerheid kunnen we zeggen dat het coronavirus ook tijdens de komende feestdagen nog steeds onder ons is. Helaas zien we in Twente dat de besmettingscijfers veel te hoog zijn en blijven toenemen. Dit forse aantal vertelt ons dat we voorzichtig moeten zijn. En dat willen we natuurlijk ook. Maar dat stelt ons ook voor een dilemma. We begrijpen enerzijds dat er een grote behoefte is om de komende feestdagen samen te vieren, met familie en vrienden. Het liefst thuis. Dat u in deze donkere onzekere dagen de warmte wilt opzoeken bij elkaar. Maar anderzijds moeten we behoedzaam blijven en elkaar ook tijdens de komende feestdagen beschermen. Het voorkomen van verspreiding van het virus is tijdens deze dagen nadrukkelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allen, van onze collega’s en van u als bezoeker.  

Maatregelen in de verpleeghuizen rondom de feestdagen

Maatregelen
Tijdens de persconferentie van dinsdag 8 december jl. en de toespraak van afgelopen maandag 14 december jl. heeft premier Rutte de richtlijnen gemeld die gelden tijdens de feestdagen. Vanzelfsprekend houden we ons hieraan en graag zetten we op een rij wat dit voor de bewoners en de bezoekers betekent:

  • Een bewoner mag één keer per dag bezoek ontvangen. Er mogen dan maximaal twee bezoekers tegelijk komen (en minder als de ruimte te klein is om afstand te kunnen houden). Een uitzondering geldt voor de beide kerstdagen, dan mogen maximaal drie bezoekers tegelijk komen.
  • Bezoek vindt plaats op de eigen kamer van de bewoner.
  • Bezoekers dragen altijd een mondmasker, dat de neus en mond volledig bedekt. Het bezoek draagt dit als ze het verpleeghuis binnenkomen en doen het pas af als ze de locatie verlaten. 
  • Natuurlijk is er gedurende het hele bezoek 1,5 meter afstand van elkaar én de zorgmedewerkers, ook bij dragen van een mondmasker.
  • Bezoekers kunnen niet komen als ze corona-achtige klachten zoals niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, verhoging of koorts of plotseling reuk- of smaakverlies?
  • Gezien de situatie in Nederland en in het bijzonder in Twente moeten (én willen) we de sociale bewegingen van bewoners zoveel mogelijk beperken. Zo kunnen we het risico van verspreiding van het coronavirus verkleinen. We doen een dringend beroep op u om uw naaste dit jaar tijdens de feestdagen niet thuis of bij familie of vrienden te ontvangen. We begrijpen de behoefte aan een gezellig samenzijn en we kunnen het u niet verbieden, maar u brengt daarmee niet alleen uw naaste maar ook de overige bewoners en alle zorgmedewerkers onnodig in gevaar. We vertrouwen erop dat u ons advies ter harte neemt.

Kerst in het verpleeghuis
Het is dit jaar echt allemaal anders en moeilijk. We moeten er met elkaar het beste van maken. U kunt er van op aan dat we juist vanwege deze omstandigheden extra aandacht aan de bewoners zullen geven tijdens de kerstdagen. Net als elk jaar hebben we de komende feestdagen veel warme aandacht voor elkaar en is het extra gezellig in de huizen. Op 25 december wordt er bovendien een heerlijk kerstdiner georganiseerd.