Bericht van de Raad van Bestuur van Carintreggeland

De “Corona-periode” die achter ons ligt is zwaar geweest. Voor u, voor onze collega’s, voor iedereen. In onze verpleeghuizen, in de wijk en bij de dagvoorzieningen. De verpleeghuizen en dagvoorzieningen moesten we van de een op andere dag sluiten. En onze zorgcollega’s in de wijk overlegden met cliënten en hun familie over de zorg die door mantelzorg overgenomen kon worden. Met inzet van hulpmiddelen en/of begeleiding op afstand. Al onze medewerkers moesten werken met het coronavirus dat steeds op de loer lag. We kenden het virus niet en wisten niet wat het deed; we moesten varen op de richtlijnen van het RIVM, de GGD en de overheid. Natuurlijk zorgde dit voor angst en onzekerheid. Toch werd dit overstemd door de vasthoudendheid en bereidwilligheid van onze collega’s. De betrokkenheid bij cliënten in de wijk, de dagvoorzieningen en de bewoners in de verpleeghuizen was groot en de bereidheid en creativiteit om hen waardevol te begeleiden bleef steeds overheersen. Daar zijn hele mooie voorbeelden van in de praktijk gebracht. En daar zijn we erg trots op.

Bericht van de Raad van Bestuur van Carintreggeland

Soms was het echt spannend. Als een cliënt, bewoner of medewerker klachten had en we op de testuitslag moesten wachten, hoopten we natuurlijk op goed nieuws. Vaak was dat er, gelukkig. Een aantal cliënten en locaties kreeg helaas wel te maken met een besmetting. Voor de cliënten, bewoners én de medewerkers was dit zeer ingrijpend. Onze zorgcollega’s, die hen met mondmaskers en bril op, schorten en handschoenen aan veilig en liefdevol verpleegden, leverden ook toen wederom fantastische zorg en verpleging. Onze collega’s hebben elkaar steeds enorm goed geholpen; er werd aan alle kanten bij gesprongen door collega’s uit bijvoorbeeld de wijk en ondersteunende diensten. Als Raad van Bestuur zijn wij  oprecht trots op al onze collega’s.

Ook voor familie en bewoners waren de afgelopen maanden moeilijk. De geslotenheid van onze verpleeghuizen en dagvoorzieningen, en het beperkte contact dat in de thuissituatie mogelijk was heeft velen veel verdriet gedaan. Wij zijn ons dat erg bewust. We hebben daar de laatste weken ook vragen over gekregen van familie en sommige cliënten. Binnen de mogelijkheden van de noodverordening en later de handreikingen voor de bezoekregelingen, hebben we steeds zoveel als mogelijk ruimte voor bezoek en contact geboden. Voor sommigen was dat onvoldoende, voor anderen heel goed en voor weer anderen soms echt te vroeg.

Het harde werken, de zorgzaamheid en de tomeloze energie van onze collega’s in de zorg werd vaak gezien door bewoners en familie. Er was veel waardering. Ook vanuit de samenleving voelden we geweldige steun. Dat gaf positieve energie in een pittige en onzekere tijd. Onze collega’s zijn hier erg blij mee geweest. Het werd ervaren als een hart onder de riem. Veel dank daarvoor is echt op zijn plaats.

Vanaf 1 juli zijn de regels gelukkig nog verder versoepeld en zijn bezoekers gedoseerd van harte welkom in onze locaties. Wij zijn dankbaar dat na de ingrijpende periode van sluiting en daarna beperkte bezoekmogelijkheden we nu weer meer bezoek kunnen toelaten in onze huizen. We vinden het tegelijkertijd ook spannend. Het is veel eerder dan verwacht en ondanks dat de besmettingsgraad in Twente laag is, is het coronavirus niet weg. Ook niet in Twente. We zullen met elkaar alles in het werk moeten blijven stellen om besmettingen te voorkomen. En omdat er nu meer mensen op bezoek kunnen komen wordt het risico daarop natuurlijk groter. We doen dus nadrukkelijk nu een extra groot beroep op ieders verantwoordelijkheid.

En daar hebben wij uw hulp echt bij nodig. Want alleen samen houden we het coronavirus buiten de deur. Daarom hanteren we met elkaar een aantal afspraken bij bezoek aan onze verpleeghuizen:

 • Desinfecteer bij binnenkomst uw handen
 • Ga daarna rechtstreeks naar de kamer van de bewoner die u wilt bezoeken
 • Maak geen gebruik van de gemeenschappelijke huiskamer.
 • Houdt 1,5 meter afstand
 • Om voldoende afstand te kunnen houden, kunnen maximaal 1-3 bezoekers tegelijk op bezoek komen. Dit verschilt per locatie.
 • Wanneer voldoende afstand houden niet mogelijk is, vragen wij u een mondmasker te dragen. Daar zorgt u zelf voor.
 • Wij vragen u uw naam, datum en tijd van het bezoek op een lijst te noteren. In geval van een uitbraak kunnen wij de informatie gebruiken voor het contactonderzoek zodat de mensen waarmee de bewoner in contact is geweest, getraceerd kunnen worden.
 • Kom alstublieft niet op bezoek als u corona-achtige klachten heeft (niezen, hoesten, lichte hoofdpijn, koorts)

Indien u een naaste heeft in een van onze verpleeghuizen, heeft u ook specifieke informatie voor bezoek aan uw naaste ontvangen. We willen u vragen om u daaraan te houden. Dat helpt onze collega’s enorm.

Daarnaast gelden uiteraard voor ons allemaal in alle situaties de welbekende richtlijnen van het RIVM:

 • Was uw handen regelmatig en goed
 • Desinfecteer regelmatig uw handen
 • Hoest en nies in uw elleboog
 • Schud geen handen
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gebruik deze eenmalig
 • Houdt 1,5 meter afstand.
 • Heeft u Corona-achtige klachten, blijf thuis en laat u testen. U kunt een afspraak maken via 0800-1202. 

Op deze manier nemen we met elkaar onze verantwoordelijkheid om het virus onder controle te houden. Indien er zich een situatie voordoet waarbij er onverhoopt toch een besmetting plaatsvindt in een locatie, dan zullen wij vanzelfsprekend weer maatregelen moeten nemen om verdere verspreiding tegen te gaan. Daar wordt u in dat geval uiteraard direct over geïnformeerd via de eerste contactpersoon van uw naaste.

Wij danken u van harte voor uw begrip en medewerking.

 

Heidi de Bruijn en Jeroen Kleinjan
Raad van Bestuur