Carintreggeland Huizen per direct op slot voor bezoek

Deze week meldden we dat we ons genoodzaakt zien om alle sociale contacten binnen onze Carintreggeland Huizen zo veel als mogelijk te willen beperken. En dat we om die reden onze Carintreggeland Huizen per die datum sluiten voor bezoek. We hielden in die maatregel nog enige ruimte voor uitzonderingen, zij het al heel beperkt. Zeer tot onze spijt moeten we u aangeven dat de huidige situatie ons dwingt om deze maatregel nu nog verder aan te scherpen. In lijn met de landelijke richtlijnen sluiten ook wij al onze Carintreggeland Huizen.

Carintreggeland Huizen per direct op slot voor bezoek

Dit betekent: 

  • Onze Carintreggeland huizen zijn per direct – en tot nader order – volledig gesloten voor bezoek. De enige uitzondering daarop is dat er bij echt schrijnende situaties een afwijkende afspraak bespreekbaar is. Onze medische staf beoordeelt en bepaalt in die gevallen of een aangepaste bezoekregeling mogelijk is en wat deze dan kan zijn. We wijzen in dit kader graag nog op het alternatief om via beeldcontact of telefonisch contact met uw naaste contact te hebben. We proberen dat zo goed mogelijk te faciliteren, en onze zorgcollega’s helpen u hier graag mee.
     
  • Het meenemen van een bewoner naar buiten of hen meenemen op familiebezoek brengt grote risico’s met zich mee. De kans is zeer groot dat dan langs die weg een besmetting onze huizen binnenkomt. Daarom willen we u zeer dringend verzoeken om ook dit tot nader order helemaal niet meer te doen. U beschermt daarmee niet alleen uw naaste en de overige bewoners, maar ook onze zorgcollega’s die de dagelijkse zorg voor uw naaste blijven bieden in deze moeilijke omstandigheden.
     
  • Vaak hebben we in onze Carintreggeland huizen een zogenaamd “open deuren beleid”, waarbij we het ook voor bewoners mogelijk maken om zich vrijer door het huis te bewegen. Wij vinden dat principe heel erg belangrijk en het wordt ook erg gewaardeerd. Toch is dat open deuren beleid in deze coronacrisis juist zeer ongewenst. Mocht er onverhoopt op een woongroep een besmetting gaan spelen, dan kunnen we die besmetting met open deuren immers veel moeilijker beheersen. Om die reden hebben we besloten om tot nader order de open deuren te sluiten en de woongroepen op die manier te isoleren van elkaar.

We realiseren ons terdege hoe drastisch deze aangescherpte maatregelen zijn en welke impact ze hebben op de bewoners en op mantelzorgers en bezoekers. Het zijn ongewoon drastische maatregelen, zeker ook voor ons. Het is helaas ook een ongewoon bizarre periode waar we met elkaar doorheen gaan. We moeten en willen daarin meewerken aan het doel om te snelle verspreiding van het coronavirus te voorkomen. We weten natuurlijk niet wat er nog op ons af gaat komen. We zullen ons daarom steeds weer aan nieuwe situaties moeten gaan aanpassen.

We hopen uiteraard dat deze maatregelen zo spoedig mogelijk weer opgeheven zullen kunnen worden. Tot die tijd rekenen we op uw begrip en medewerking.