Inzet beeldzorg thuisbegeleiding succes

Carintreggeland is op zoek naar (technische) mogelijkheden om de zorg nog beter op de wensen van cliënten aan te laten sluiten. Daarom is binnen de thuis­begeleiding gekeken hoe cliënten en medewerkers de inzet van beeldzorg ervaren. De reacties zijn positief! Daarom wordt beeldzorg vanaf 2020 als reguliere zorgactiviteit aangeboden als onderdeel van de eHealth toepassingen van Carintreggeland. 

Inzet beeldzorg thuisbegeleiding succes

Wat is beeldzorg
Beeldzorg is een vernieuw­de vorm van zorg waarbij cliënten en thuisbegeleiders op afstand gemak­kelijk contact met elkaar hebben via een app op een smartphone of tablet. Ze zien en spreken elkaar via het beeldscherm. Dit is vergelijkbaar met Skype of Facetime maar dan veiliger en meer geschikt voor zorg op afstand. 

Waarom beeldzorg
Carintreggeland bereidt zich voor op de komende vergrijzing, waarbij mensen langer thuis wonen en waarbij bovendien minder (financiële) middelen beschikbaar zijn om kwalitatieve goede zorg te leveren aan meer cliënten. Daarnaast zijn er in de nabije toekomst minder handen aan het bed beschikbaar. Als antwoord hierop zet Carintreggeland onder andere zorgtechnologie in. Daarbij wordt een gezonde balans gezocht tussen face-to-face contact en zorg op afstand.

Resultaten
De resultaten van de pilot beeldzorg zijn positief: zowel cliënten als medewerkers ervaren duidelijk een toegevoegde waarde. Beiden geven aan dat het onderlinge contact hetzelfde is gebleven. Beeldzorg geeft zowel cliënten als medewerkers structuur en ondersteunt hen op diverse vlakken; bijvoorbeeld bij administratieve werkzaamheden of het brengen van structuur in de dag. Maar ook als een als een cliënt een gesprek voert met een arts of een medewerker van de gemeente. De thuisbegeleider kan nu via beeldverbinding bij het gesprek aanwezig zijn als er ondersteuning noodzakelijk is.

Doordat de begeleider op afstand aanwezig is, krijgen cliënten meer zelfvertrouwen. Ze ervaren dat ze zelfstandig gesprekken kunnen voeren. Het maakt cliënten meer en sneller zelfredzaam. Bovendien biedt het een stuk ondersteuningsvrijheid doordat de cliënt vanaf diverse plekken kan beeldbellen. Is de cliënt bijvoorbeeld op vakantie en heeft hij behoefte aan begeleiding? Dan neemt de cliënt de smartphone of tablet mee en ontvangt op het vakantieadres begeleiding via beeldzorg. Beeldbellen is niet geschikt voor alle situaties. Het wordt daarom niet ingezet in crisissituaties.

Persoonlijk contact blijft
Uit de pilot blijkt dat gesprekken met beeldzorg veel meer to the point gevoerd worden. Een zorgmoment is hierdoor korter. Het scheelt tijd. Een groot voordeel is bovendien dat er minder reisafstanden afgelegd hoeven te worden. Dat is goed voor het milieu en bespaart bovendien kosten. “We zijn enthousiast over de inzet van beeldzorg”, zegt Diane Noordink, manager Zorg. “Het is een aanvulling op de ondersteuning die mensen ontvangen. Het vervangt niet! Vanzelfsprekend worden cliënten nog steeds thuis begeleid en verzorgd. Nu en in de toekomst.”

Verdere uitrol in 2020
In de komende maanden wordt de structuur waarbinnen beeldzorg wordt toegepast verder uitgewerkt. Begin 2020 worden de thuisbegeleiders opgeleid en cliënten die in aanmerking komen voor beeldzorg geselecteerd en aangesloten. De uitrol zal fasegewijs plaatsvinden. 

Categorieën: CR nieuws, Nieuwsberichten