“Weet ik veel?!”

Wetenschap is belangrijk! Voor ons allemaal. Er worden veel thema’s onderzocht en zaken ontdekt die ons raken. De kennis gebruiken we voor al onze cliënten om behandelingen en de zorg nog beter af te stemmen op het verhaal en de wens en behoeften van de cliënt.

“Weet ik veel?!”

Hierbij nodigt de Wetenschapcommissie van Carintreggeland jou uit voor haar eerste symposium met de naam ‘Weet ik veel?!’. Laat je inspireren en aan het denken zetten. Ervaar wat ook jij aan wetenschap kunt hebben. En hoe het jou en jouw cliënten thuis, in de revalidatie, in onze verpleeghuizen en in onze dagvoorzieningen verder kan helpen.

Marius Buiting

Marius Buiting, arts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn, trapt na een korte inleiding van Heidi de Bruijn, bestuurder Carintreggeland, de middag af. Hij neemt je mee in “Wetenschap. Meepuzzelen met de praktijk.” Want… wat werkt dat werkt. Maar werkt het ook voor iedereen? Is het dan ook geschikt voor andere cliënten? Marius geeft je hier zijn antwoord op.

We kunnen wetenschap op verschillende manieren definiëren. Een belangrijke vorm van wetenschap is praktijkgericht onderzoek. Hierin staat de observatie van de praktijk centraal. Wat werkt dat werkt. Maar werkt het ook voor iedereen? Is het overdraagbaar naar andere professionals en is het geschikt voor andere cliënten? Om dat te kunnen bereiken is het wijs goede praktijken op een dieper niveau te analyseren. Op deze wijze kunnen de lastige legpuzzels in de zorg beter worden gelegd.

Sytse Zuidema

Sytse Zuidema - hoogleraar Ouderengeneeskunde en dementie, biedt jou in zijn betoog “Het Universitair Netwerk Ouderenzorg – UMCG, de kracht van verbinding tussen wetenschap en zorgpraktijk” mooie en aansprekende voorbeeldprojecten over de thema’s dementie, pijn en zorgethiek.

Het Universitair Netwerk Ouderenzorg – UMCG is een samenwerkingsverband tussen het UMCG en 20 zorgorganisaties in het noorden en oosten van het land. Het doel is om een bijdrage te leveren aan kwaliteit van de ouderenzorg via wetenschappelijk onderzoek, kennisdeling. Het onderzoek is gevat in 5 themagroepen, te weten: probleemgedrag, medicatieveiligheid, pijn en co-morbiditeit, zorgrelatie en werken in de eerste lijn. In deze themagroepen worden innovatieprojecten bedacht samen met de zorgpraktijk. 

Tijdens vier verschillende workshops nemen gedreven workshopleiders je mee in lopende onderzoeken die jou en jouw cliënten raken. Je kunt twee workshops volgen. 

1. Workshop "Onderzoek Mosart+"

Mensen worden continu omringd door geluid. Prettige geluiden hebben veel positieve effecten op mensen. Maar onprettige geluiden kunnen juist negatieve gevolgen hebben. De universiteit van Groningen onderzoekt in een aantal verpleeghuizen het effect van geluid op mensen in verpleeghuizen. De Universiteit wil met de resultaten medewerkers hier meer bewust van maken. Hoewel het onderzoek nog niet is afgerond, wil Ria van Houwelingen in deze workshop graag de eerste bevindingen met jullie delen. 

Wanneer wij in een omgeving zijn met onprettige geluiden dan kunnen wij hier iets aan. We lopen weg of zetten bijvoorbeeld de radio zachter.  Voor mensen met een dementieel syndroom is dit lastiger. Om medewerkers meer bewust te maken van de geluidsomgeving en om dit in verpleeghuizen te verbeteren, wordt er door de universiteit van Groningen een onderzoek uitgevoerd in een aantal verpleeghuizen. De PG-afdeling van het St. Elisabeth doet hieraan mee. Dit onderzoek heet Mosart+. Het doel van Mosart+ is medewerkers meer bewust te maken van geluid in de omgeving en de rol van geluid in het leven van bewoners. Bewustwording is erg belangrijk om de geluidsomgeving te kunnen verbeteren. Dit kan de kwaliteit van leven van de bewoners verbeteren. Soms is een kleine verandering al genoeg. 

2. Workshop "Medicatie bij onbegrepen gedrag"

Tijdens deze workshop nemen Sytse Zuidema en Charlotte Teunenbroek je mee in hoe we medicatie bij onbegrepen gedrag kunnen verminderen. Zij gebruiken hiervoor een op maat gemaakte stappenplan om onjuist medicatiegebruik bij ouderen met dementie terug te dringen. In de workshop gaan ze in op de behaalde resultaten en de lessen die ze hebben geleerd uit de praktijk. Daarnaast is er ruimte voor discussie rondom het thema aan de hand van een aantal stellingen.

Psychofarmaca worden veelal voorgeschreven voor mensen met probleemgedrag en dementie. Via een stapsgewijze multidisciplinaire aanpak waarin we tot een op maat gemaakt plan voor de zorginstelling komen, proberen we het ‘onjuist’ voorschrijven en langdurig gebruik van psychofarmaca te verminderen.

3. Workshop  “Onderzoek heupfracturen”

‘Up & Go na een heupfractuur’ is een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op herstel van heupfracturen. Tijdens deze workshop laten Michelle Kemerink op Schiphorst en Sanne Gommers jou meetinstrumenten en sensoren zien die ze in fysiotherapie gebruiken. Bovendien vertellen ze over de (voorlopige) resultaten van het onderzoek.

Carintreggeland heeft een samenwerking met het ZGT en een aantal verpleeghuizen om de kwaliteit van zorg na een heupfractuur te verbeteren. Dit doen we door de patiënten te volgen in hun revalidatietraject op de GRZ. Om hun herstel /voortgang te meten maken we gebruik van fysiotherapeutische meetinstrumenten en sensoren.

4. Workshop “Onbegrepen gedrag bij mensen met dementie en een migrantenachtergrond”

Het aantal cliënten met een niet-westerse achtergrond groeit. Dat zien we ook binnen Carintreggeland. Corina Bosma gaat tijdens deze werkshop in op de uitkomsten van het onderzoek “Probleemgedrag bij migranten met dementie: wat zijn de ervaringen en knelpunten van zorgverleners?”. Tijdens de workshop vertelt ze over het onderzoek, is er ruimte om ervaringen te delen en geeft ze tips om cultuur sensitieve zorg te verlenen.

De cliënten binnen Carintreggeland worden steeds meer divers. Het aantal cliënten met een niet-westerse achtergrond groeit, dat komt bijvoorbeeld doordat de 1e generatie migranten nu op een leeftijd zijn waarop dementie steeds vaker voorkomt. En om allerlei redenen hebben mensen met een niet-westerse achtergrond ongeveer 4x meer kans om een dementie te ontwikkelen dan cliënten met een westerse achtergrond. We merken dat het niet altijd makkelijk is om op een goede manier zorg te verlenen als cliënten een andere taal spreken en een andere culturele achtergrond hebben, zeker als een cliënt daarnaast een dementie heeft. Extra lastig wordt het als er ook nog sprake is van probleemgedrag. 


Aanmelden

Ben je ook nieuwsgierig geworden en sta je te popelen om te komen? Meld je dan nu aan. Dit kan tot 23 september 2019 via de opleidingscatalogus in MijnAfas. Na jouw aanmelding krijg je een bevestigingsmail. Daarna kun je jouw voorkeur voor twee workshops doorgeven. Wees er snel bij, want vol = vol.


Laat je verrassen en inspireren!


Kom ook op 3 oktober 2019 van 12.45 - 17 uur. 
Locatie: Carintreggeland, Boortorenweg 20 in Hengelo.

Ben je verpleegkundige? Dan levert jouw aanwezigheid je ook nog eens 4 accreditatiepunten op.

Graag tot 3 oktober!

Hartelijke groeten,
Wetenschapscommissie

Categorieën: Intern, Inspiratiedagen

Delen