Eerste beeldzorgmoment thuisbegeleiding

Carintreggeland is op zoek naar (technische) mogelijkheden om de zorg nog beter op de wensen van cliënten aan te laten sluiten. Op 24 april jongstleden is de Thuis­begeleiding van Carintreggeland gestart met de pilot Beeldzorg. Beeldzorg is een vernieuw­de vorm van zorg waarbij cliënten en thuisbegeleiders op afstand gemak­kelijk contact met elkaar hebben via een smartphone of iPad/tablet.  Ze zien en spreken elkaar via het beeldscherm. Dit is vergelijkbaar met Skype of Facetime. 

Eerste beeldzorgmoment thuisbegeleiding

Wat wordt er onderzocht in de pilot?
Thuisbegeleider Hamoudi Jaafil is als eerste gestart met de pilot: “De komende maanden onderzoeken we of beeldzorg een aanvulling is op onze gebruikelijke zorg. We kijken of de kwaliteit omhooggaat en of de cliënt meer en beter de regie kan nemen. En op termijn zelfs zelf meer redzaam is.  Cliënten bellen vanuit een privésituatie. Dat is wel zo rustig voor de cliënt, maar ook mij.  Beeldzorg is volgens mij een waardevolle toevoeging op onze huisbezoeken. Is de cliënt bijvoorbeeld op vakantie en heeft die behoefte aan begeleiding? Dan neemt de cliënt de iPad / tablet mee en ontvangt op het vakantieadres begeleiding via beeldzorg”.

Persoonlijk contact blijft
Vanzelfsprekend worden cliënten nog steeds thuis begeleid. Tijdens de pilot wordt één contactmoment vervangen door beeldzorg. De thuisbegeleiders bellen vanuit een neutrale plek. Thuis of vanuit een ingerichte beeldzorgwerkplek aan de Hartstralaan in Hengelo. Uitgangspunt is dat beeldzorg alleen geplande zorg is. Cliënten nemen niet zelf contact op met de begeleider.

Evaluatie
Na drie maanden wordt de pilot geëvalueerd. Daarna besluit de Raad van Bestuur of deze vorm van zorg binnen Carintreggeland ingezet gaat worden.

Categorieën: CR nieuws, Nieuwsberichten