Trots op collega Linda Nooij

Onze collega Linda Nooij-Geusendam, wijkverpleegkundige van team Berflo in Hengelo is als één van de 13 wijkverpleegkundigen in Nederland uitgekozen om deel te nemen aan de scholing Intercollegiale toetsing wijkverpleging. Met haar kennis kunnen wij binnen Carintreggeland een aantal procesbegeleiders opleiden en daarmee de kennis over intercollegiale toetsing breed delen binnen de organisatie. Intercollegiale toetsing is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij de dagelijkse praktijk wordt getoetst aan vooraf expliciet geformuleerde en geaccepteerde kwaliteitsnormen. Door intercollegiale toetsing neemt de professionaliteit van je werk als wijkverpleegkundige toe en neemt de praktijkvariatie bij de indicatiestelling af.

Trots op collega Linda Nooij

In een groep wijkverpleegkundigen praat je over casussen als:

* Wanneer help je een cliënt bij de maaltijd? Wanneer mag je daarvoor indiceren?

* De cliënt kan zichzelf wel wassen, maar wil dit niet; kies je dan voor regie van de cliënt of het voorkomen van functieverlies (en dus achteruitgang op langer termijn)?

* Wanneer indiceer je een “controlemoment” en waarom indiceren sommige WVP een kopje koffie?       

* De ene collega maakt eerder/vaker gebruik van het netwerk van de cliënt; hoe zorgen we binnen iedere casus voor een doelmatige aanpak, zonder verlies van kwaliteit of overbelasting van mantelzorgers?

 

Linda: “Intercollegiale toetsing is voor ons als wijkverpleegkundigen de mogelijkheid om onze stem te laten horen en het werk van wijkverpleegkundige verder te professionaliseren. Om te laten zien dat we op basis van onze deskundigheid heel goed in staat zijn om onafhankelijk te indiceren”.

Categorieën: CR nieuws, Nieuwsberichten

Delen