Leefstijlmonitoring; langer veilig thuis wonen

Langer thuis
Het overheidsbeleid richt zich er op dat mensen langer thuis blijven wonen. Hierdoor neemt de druk op mantelzorgers toe. Zij zoeken naar diensten waardoor zij ontzorgd worden. In 2019 maakt de overheid extra gelden vrij hiervoor. Meldzorgcentrale Alerta en Carintreggeland hebben al in het voorjaar van 2018 het initiatief genomen om samen met een leverancier dergelijke diensten te ontwikkelen. Leefstijlmonitoring is daarvan een belangrijk voorbeeld. In een pilot in Wierden wordt hiermee geexperimenteerd.

Leefstijlmonitoring; langer veilig thuis wonen

Leefstijlmonitoring; langer veilig thuis wonen

‘Ik heb het vermoeden dat mijn moeder ’s nachts door het huis dwaalt’. Stel dat mijn vader valt zonder dat we dat weten’. Twee situaties die aangeven waarmee mantelzorgers worstelen. Langer thuis wonen is fijn. Maar wel graag op een veilige manier. In een pilot waarin Alerta, Carintreggeland, Menzis, gemeente Wierden, woningbouwvereniging Reggewoon, provincie Overijssel en leverancier Focus Cura samenwerken krijgen mantelzorgers van alleenwonende ouderen met beginnende geheugenproblemen extra ondersteuning. Met de ervaring uit deze pilot kan de dienstverlening aan cliënten en hun mantelzorgers verder uitgebreid worden.

 

Veilig dankzij sensoren in huis

Bij een tiental cliënten van Carintreggeland Wijkverpleging en de Casemanager Dementie in de gemeente Wierden worden er draadloze beweegsensoren opgehangen, bijvoorbeeld in de slaapkamer, keuken, badkamer, toilet en woonkamer. En daarnaast deurcontacten op de koelkast en de buitendeur. Deze sensoren registreren samen het leefpatroon. Er wordt geen gebruik gemaakt van camera’s. Gedurende een maand wordt het dagelijkse bewegingspatroon van de bewoner vastgelegd. Hoe vaak gaat iemand naar het toilet, is hij/zij ’s nachts actief. Zo wordt informatie verzameld. Na die eerste maand blijven de sensoren de activiteiten vastleggen en geven een signaal wanneer afwijkingen of veranderingen optreden. Het systeem vergelijkt met het normale leefpatroon van de cliënt en zo wordt bijvoorbeeld een mogelijke val automatisch gemeld. Mantelzorgers en/of (zorg)medewerkers van Carintreggeland en meldzorgcentrale Alerta worden dan ingeschakeld. Een veilig gevoel!

 

Voordelen

Leefstijlmonitoring levert een belangrijke bijdrage om mensen veilig en vertrouwd thuis te laten wonen. En het leven te kunnen leiden zoals ze dat gewend zijn. Het voorkomt onveilige situaties, zorgt dat mensen langer zelfstandig blijven wonen en houdt de mantelzorger op de hoogte van de situatie bij de cliënt thuis.

 

Pilot

De pilot bestaat uit twee fases. In de eerste fase nemen een tiental cliënten van Carintreggeland Wijkverpleging deel. Na zeven maanden wordt, na een evaluatie, de pilot uitgebreid met nog eens tien cliënten. Na de totale pilotperiode van ruim een jaar wordt in overleg met de partners gekeken hoe deze dienstverlening een vervolg kan krijgen.

Categorieën: CR nieuws, Nieuwsberichten

Delen