Contact

Carintreggeland
Boortorenweg 20
7554 RS  Hengelo

T:  088 367 70 00
E:  info@carintreggeland.nl

Transmuraal Team (TMT)


Mensen willen zolang mogelijk thuis blijven, ook wanneer zij veel medische technische zorg nodig hebben. Dankzij de specialistische thuisverpleging die het Transmuraal Team (TMT) biedt is dit steeds vaker mogelijk. In het TMT werken deskundige, goed opgeleide verpleegkundigen met ziekenhuis- en thuiszorgervaring. Zij werken nauw samen met andere zorgverleners, zoals huisartsen, behandelend specialisten en thuiszorgverpleegkundigen.

Gebruikmaken van medisch-technische thuisverpleging is mogelijk als:
- de zorg door de huisarts of de medisch specialist wordt geïndiceerd en er geen medische bezwaren zijn;
- de klant zelf kiest voor thuisverpleging in plaats van opname in het ziekenhuis.

Handelingen die het team kan uitvoeren, zijn onder andere:
•    inbrengen en verzorgen van een perifeer infuus
•    aanprikken en verzorgen van een port a cath
•    klaarmaken en intraveneus toedienen van vocht en medicatie zoals
     antibiotica, cytostatica, diuretica, etc. zowel 24 uur als per bolus
•    zetten van een heparineslot
•    subcutaan toedienen van medicatie via een pomp ten behoeve van
     pijnbestrijding, palliatieve sedatie etc.
•    verzorgen en toedienen van medicatie via een epidurale of spinale catheter
•    inbrengen van een verblijfscatheter, éénmalige catheterisatie of
     supra-pubische catheter
•    inbrengen en verwisselen van een maagsonde bij volwassenen en kinderen
•    verwisselen van een PEG-sonde en Mic-Key button bij kinderen en
     volwassenen
•    Verzorgen van een tracheastoma en wisselen van de canule. Uitzuigen in
     overleg met wijkverpleging.
•    Vacuümtherapie bij wondzorg (VAC)
•    Intraveneuze behandeling van patiënten met chronisch hartfalen in stadium
     III of IV
•    Geven van een bloedtransfusie
•    Plaatsen van een infuusnaald/euthanasienaald

Aanmelden
Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en wijkverpleegkundigen kunnen zorg aanmelden tijdens kantooruren via de ZGTlijn1-2, telefoon 088 - 708 36 69, e-mail zgtlijn1-2@zgt.nl, fax 088 - 708 55 92.
Aanmelding buiten kantoortijden via de Meldzorgcentrale, telefoon 074 - 255 00 10, fax 074-2905082. Email transmuraalteam@carintreggeland.nl

Klik hier voor het Uitvoeringsverzoek voor pompaanvragen voor huisartsen.

Medisch specialisten van cliënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis kunnen contact opnemen met het betreffende Transferbureau. Het Transferbureau neemt contact op met het TMT.
Het TMT is werkzaam in Midden en Noord-Oost Twente.


http://www.carintreggeland.nl/