Contact

Carintreggeland
Boortorenweg 20
7554 RS  Hengelo

T:  088 367 70 00
E:  info@carintreggeland.nl

Zorgregelaars

U kunt bij Carintreggeland terecht voor wonen, zorg en welzijn. We bieden daarvoor allerlei diensten waardoor u thuis kunt blijven wonen zolang u dat wilt en mogelijk is. Onze Zorgregelaar kijkt samen met u of wonen in een Carintreggeland Huis voor uw situatie de juiste keuze is.  

Een verhuizing en de tijd daaraan voorafgaand is een drukke, spannende tijd waarin u allerlei zaken moet regelen: Waar wil ik wonen? Waar kan ik met mijn zorgvraag terecht? Waar vraag ik een indicatie aan? Kan mijn partner ook mee? En natuurlijk wilt u dan ook eens een kijkje in verschillende huizen nemen.

 

Onze Zorgregelaars helpen u!

Met al uw vragen kunt u bij onze Zorgregelaars terecht. Zij bieden een luisterend oor en hebben kennis van zaken. Ons uitgangspunt is dat u naar wens geholpen wordt en dat u de zorg krijgt die bij u past. U krijgt een contactpersoon die uw situatie goed kent en in de gaten houdt. En we houden contact ook nadat u bent opgenomen of de zorg waarvoor u een indicatie heeft gekregen, is ingegaan. De Zorgregelaar helpt u snel en zonder verwijzing en brengt geen kosten in rekening.

U kunt een beroep doen op de Zorgregelaar voor:
•    Een oriëntatie op wonen in een Carinteggeland Huis.
Door middel van een rondleiding krijgt u een betere indruk van de mogelijkheden die er zijn en de Zorgregelaar kan u plaatsen op de (eventuele) wachtlijst van uw keuze.
•    Het regelen van tijdelijke opname in een Carintreggeland Huis wanneer u door omstandigheden niet langer thuis kunt blijven wonen.
•    Advies over de mogelijkheden van dagbesteding en andere vormen van zorg.
•    Voor de meeste vormen van zorg is een indicatie nodig. Wij beoordelen of u daarvoor in aanmerking komt. Wanneer dat het geval is, dan regelen wij dat voor u.
 

Bereikbaarheid

U kunt contact opnemen met de Zorgregelaars via nummer 074 – 367 7777 of per mail info@carintreggeland.nl

 

http://www.carintreggeland.nl/