Contact

Carintreggeland
Boortorenweg 20
7554 RS  Hengelo

T:  088 367 70 00
E:  info@carintreggeland.nl

Thuisbegeleiding

Hulp achter de voordeur, vertrouwd en dichtbij. Daar draait het om bij Thuisbegeleiding. Wij bieden praktische begeleiding aan de cliënt. Door mee te doen en voor te doen helpen we mensen weer grip te krijgen op het leven van alledag.
Van jong tot oud; met of zonder beperking; gezin of alleenstaand; u kunt met verschillende vragen bij Thuisbegeleiding terecht.

Mensen helpen zichzelf te helpen

Uitgangspunt van thuisbegeleiding is hulp bij het weer zelfredzaam worden. De begeleiding is van tijdelijke aard. Het doel van de begeleiding kan ook zijn ervoor te zorgen dat een situatie stabiel blijft. De thuisbegeleider gaat samen met u aan de slag om de situatie stapsgewijs te verbeteren of te stabiliseren. Bijvoorbeeld door te ondersteunen bij:
•     praktische hulp bij problemen;
•     het organiseren van het huishouden;
•     het opvoeden van de kinderen;
•     het opbouwen van een dag- en weekritme;
•     het op orde brengen en houden van de financiën/ administratie;
•     het leggen of herstellen van sociale contacten;
•     het weer grip krijgen op het leven na een ingrijpende gebeurtenis;
•     het vinden van passende dagbesteding;
•     mantelzorg / respijtzorg.


Kosten en aanmelden

Voor het inschakelen van Thuisbegeleiding is een beschikking van de Gemeente nodig. Deze verwijzing kunt u aanvragen door een aanmelding te doen bij het zorgloket / Wmo loket van de gemeente. Ook is het mogelijk als particulier begeleiding in te kopen. Er is een eigen bijdrage regeling verbonden aan Thuisbegeleiding. Thuisbegeleiding is er voor iedereen in Twente, ongeacht leeftijd en woonsituatie.


Contact

Wilt u als klant of verwijzer hulp bij het aanvragen van een indicatie? Neem dan contact op met de Meld en Zorg-centrale van Carintreggeland. Telefoon: 088 367 70 00 (lokaal tarief). Zij verbinden u door met de juist contactpersoon. Mailen kan ook: maatwerkindividueel@carintreggeland.nl
Producten en diensten van Kind & Gezinhttp://www.carintreggeland.nl/