Contact

Carintreggeland
Boortorenweg 20
7554 RS  Hengelo

T:  088 367 70 00
E:  info@carintreggeland.nl

Samen sterk!

Organisaties werken samen voor de burger


HENGELO – Stichting Informele Zorg Twente, SCALA Welzijn, Stichting Welzijn Ouderen Hengelo en Carintreggeland Maatschappelijke Ontwikkeling bundelen hun krachten ten gunste van de burger en de samenleving. In 2012 hebben deze organisaties gewerkt aan een vernieuwende werkwijze waarbij de dienstverlening richting burgers nog sneller en effectiever verloopt. En die een trendbreuk voor de steeds hoger wordende zorgkosten in Nederland mogelijk maakt.
De uitgaven voor zorg in Nederland stegen de afgelopen decennia naar een niveau dat niet langer houdbaar is. Het moet anders en goedkoper. Bovengenoemde organisaties hebben deze maatschappelijke vraag tot hun opdracht gemaakt. In het uitvoeren van deze opdracht zijn zij erin geslaagd niet alleen te denken vanuit financieel perspectief, maar hebben zij de burger voorop gezet.


Wegwijzers
Iedere inwoner van een wijk in Hengelo, kan voor een vraag komen te staan. Bijvoorbeeld over een verstoorde relatie. Hoe om te gaan met een lager besteedbaar inkomen. Hoe mantelzorg gecombineerd kan worden met werk. Vaak kunnen deze vragen binnen het informele circuit worden beantwoord. Bijvoorbeeld door familie of vrienden. Soms is het nodig dat iemand met een vraag op weg geholpen wordt. In de directe omgeving van wijkbewoners bevinden zich ‘wegwijzers’. Wegwijzers zijn generalisten; professionals of vrijwilligers die uitgebreide kennis hebben van de sociale kaart van Hengelo. Uitgangspunt is dat de vraag zo direct mogelijk, dichtbij en op maat beantwoord wordt. En daarbij maakt het niet uit aan welke organisatie een wegwijzer verbonden is. Een wegwijzer richt zich op de vraag en het beste antwoord, niet op hetgeen de eigen organisatie te bieden heeft.


Sociale wijkteams
Sociale wijkteams kunnen mensen op weg helpen. Daarbij zetten zij sterk in op de kracht van burgers en wijken. In de sociale wijkteams worden de kennis en kracht van vrijwilligers, mantelzorg en professionals gebundeld. Zo ontstaan ijzersterke wijkteams, die een goed gevulde gereedschapskoffer hebben om mensen met lichte èn complexe vragen te helpen. Preventieve programma’s te ontwikkelen, om juist vragen te voorkomen. Of mensen te ondersteunen die geen vraag stellen, maar wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Deze sociale wijkteams staan in nauwe verbinding met specialisten, die waar nodig ingevlogen kunnen worden.
Er bestaat veel interesse om aan te sluiten bij deze manier van werken. Ook hebben verschillende gemeenten interesse getoond voor het uitrollen van organisatieoverstijgende samenwerking zoals deze is vorm gegeven in dit project.

Donderdag 28 februari is het rapport “Samen sterk!” aangeboden aan wethouder Janneke Oude Alink. Met het aanbieden van het eindrapport start een nieuwe fase, het implementeren van de werkwijze. Dan gaan ook burgers in de gemeente Hengelo er iets van merken.


 

Datum: woensdag 20 maart 2013


Vacature Lid Raad van Toezicht

In verband met het vertrek van een van de leden (bereiken einde zittingstermijn) is de Raad van Toezicht van Carintreggeland ...

Lees meer


Ledendag van De Ledenservice. U komt toch ook?

Op donderdag 28 september organiseert onze Ledenservice van 14.00 – 17.00 uur een ledenmiddag in Preston Palace in Almelo. ...

Lees meer


Geen met fipronil besmette eieren bij Carintreggeland in omloop

HENGELO - geen eieren met code: 2-NL-4015502 in omloop bij CarintreggelandDe Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ...

Lees meer


Waardering!

12 mei is al jaren de Dag van de Verpleging en binnen Carintreggeland ook al jaren de Dag van de medewerker. Of je nu werkt ...

Lees meer
 
http://www.carintreggeland.nl/