Contact

Carintreggeland
Boortorenweg 20
7554 RS  Hengelo

T:  088 367 70 00
E:  info@carintreggeland.nl

Zorgzwaartepakket / Zorgprofiel

Zorgzwaartepakket / Zorgprofiel

Iedereen die ‘zorg met verblijf’ nodig heeft, krijgt een indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Bij dit besluit hoort een Zorgprofiel.


Wat is een Zorgprofiel?

Een Zorgprofiel (voorheen ZZP) is er voor mensen die elke dag ondersteuning of zorg nodig hebben. In een Zorgprofiel staat hoeveel en wat voor soort zorg iemand ongeveer nodig heeft. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of iemand een Zorgprofiel krijgt. En zo ja, welk profiel dat is.

Aan elk Zorgprofiel is een aantal uur zorgtijd per week gekoppeld. Er bestaan ‘lichte’ profielen voor mensen die alleen hulp nodig hebben bij de dagelijkse verzorging en ’zware’ profielen voor mensen met bijvoorbeeld een ernstige beperking of een zware vorm van dementie. De zorginstelling krijgt voor elk Zorgprofiel een bedrag uit de Wet Langdurige Zorg. De zorginstelling besteedt dit bedrag aan verblijf, zorg, behandeling en welzijn, afgestemd op uw individuele behoeften.

Een omschrijving van de Zorgprofielen V&V leest u hier.

ZZP VV9 vervalt met ingang van 2013 onder de Zorgverzekeringswet DBC Geriatrische Revalidatie.


Zorgzwaartebekostiging binnen Carintreggeland

Alle cliënten zijn welkom bij Carintreggeland. Wel verschilt de zorg die wij leveren per locatie. Dit staat bij elke locatie vermeld.

http://www.carintreggeland.nl/