Contact

Carintreggeland
Boortorenweg 20
7554 RS  Hengelo

T:  088 367 70 00
E:  info@carintreggeland.nl

Vrijwilligers

Bij Carintreggeland zijn zo'n 3000 vrijwilligers actief. Vrijwilligers zijn voor Carintreggeland onmisbaar. Zonder hen zouden vele activiteiten niet uitgevoerd kunnen worden. De vrijwilligers doen zeer uiteenlopende taken. U kunt daarbij denken aan:

  • rolstoelbus besturen
  • rol vervullen van gastvrouw/-heer in de ontmoetingsruimte
  • boodschappen doen in het huiswinkeltje
  • helpen bij ontspanningsavonden of -middagen
  • bewoners bezoeken
  • helpen bij de activiteitenbegeleiding.

Interesse in vrijwilligerswerk?

Carintreggeland is regelmatig op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Vindt u het leuk om mensen te helpen? Meld u dan aan als vrijwilliger bij Carintreggeland. We proberen aan te sluiten bij uw mogelijkheden en wensen. Dat moet uiteraard ook passen binnen ons vrijwilligersbeleid. In een intake-gesprek krijgt u allerlei informatie over het vrijwilligerswerk. We stemmen in dat gesprek uw wensen en onze mogelijkheden op elkaar af. Worden we het eens, dan volgt een introductie op de werkplek en wordt u voorgesteld aan een contactpersoon.
Bekijk voor meer informatie ook onze folder vrijwilligerswerk.

Aanmelden voor vrijwilligerswerk

Wilt u zich aanmelden, dan kunt u bellen met de Meld en Zorg Centrale, telefoon 088 367 70 00 (lokaal tarief). Geef daarbij aan naar welke locatie uw voorkeur uit gaat. De Meld en Zorg Centrale zorgt ervoor dat de coördinator een afspraak met u maakt voor een intake-gesprek.

Meer informatie?

Voor extra informatie kunt u altijd rechtstreeks contact zoeken met een van de vrijwilligerscoördinatoren. Voor de namen, doelgroepen en bereikbaarheidsgegevens kunt u de bijlage raadplegen.

http://www.carintreggeland.nl/