Contact

Carintreggeland
Boortorenweg 20
7554 RS  Hengelo

T:  088 367 70 00
E:  info@carintreggeland.nl

Over Carintreggeland

Carintreggeland biedt professionele ondersteuning op het gebied van zorg, wonen, gezondheid en welzijn, met oog voor ieder mens. Het verhaal van de klant is ons vertrekpunt. Vanuit dit verhaal bieden wij passende, betekenisvolle en veilige zorg, ondersteuning en advies. Ons doel is dat de klant binnen de mogelijkheden die hij/zij heeft een zo waardevol mogelijk leven kan leiden.

Ons aanbod is breed: Van wijkverpleging, dagvoorzieningen en tijdelijke opname tot verpleeghuiszorg. En van voeding- en dieetadvies en fysiotherapie tot welzijnsactiviteiten voor ouderen en personenalarmering. 

Bedrijfscode
Carintreggeland is een innovatieve organisatie en een maatschappelijk ondernemer. Onze organisatie moet helder en inzichtelijk zijn voor iedereen. Een bedrijfscode helpt daarbij. In onze bedrijfscode staan onze missie, visie, waarden en normen. Voor onze medewerkers (zowel personeelsleden als vrijwilligers) zijn de bedrijfs- en gedragsregels op papier gezet.

Certificering
De verpleeghuiszorg en wijkverpleging van Carintreggeland zijn gecertificeerd volgens het HKZ schema Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. De dieetadvisering is eveneens gecertificeerd via de HKZ deelschema Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering.

Privacyreglement
Carintreggeland beschikt over een privacyreglement.

Algemene Voorwaarden
Carintreggeland hanteert algemene voorwaarden (hierna AV) voor haar zorg- en dienstverlening.
Deze voorwaarden geven duidelijkheid en rechtszekerheid in de relatie tussen Carintreggeland en u als klant. Er wordt concreet uitgewerkt wat wij van elkaar mogen verwachten in de zorgverleningsrelatie.

Deze AV zijn gezamenlijk opgesteld onder auspiciën van de SER door de brancheorganisaties VVT, en cliënten-en consumentenorganisaties. De AV zijn gekoppeld aan de zorg- en dienstverleningsovereenkomsten.

Wij hanteren een overeenkomst inclusief een algemeen deel (module), dat aan alle klanten wordt verstrekt vanaf aanvang van de zorg. Daarnaast regelen we de specifieke zorgvraag van klanten in een specifiek deel:
1.    Zorgovereenkomst zorg met verblijf (WLZ/PG-BOPZ)
2.    Zorgovereenkomst zorg met verblijf (somatiek, verzorgingshuiszorg)
3.    Zorgovereenkomst zorg kortdurend verblijf
4.    Zorgovereenkomst GRZ
5.    Zorgovereenkomst VPT/MPT
6.    Zorgovereenkomst wijkverpleging

Informatieverstrekking:
Wij informeren u in ieder geval tijdens de zorgplanbespreking over verschillende onderwerpen zoals:
-    De doelen van de zorgverlening, medische behandelingen als die nodig zijn, de zorgverleners die voor de verschillende onderdelen van de zorgverlening noodzakelijk zijn, wie uw aanspreekpunt is, welke familieleden of anderen bij de zorg- en dienstverlening betrokken worden of van ons informatie krijgen over de zorgverlening en hoe wij dat doen, hoe vaak het zorgplan met u besproken wordt en aangepast.

Verder informeren wij u via de website of in folders over onder meer:
-    De algemene zaken die bij ons spelen en die voor de zorg- en dienstverlening belangrijk zijn zoals onder meer; welke zorg- en dienstverlening wij bieden; hoe u een nieuwe indicatie/verwijzing/machtiging kan krijgen en of wij daarbij kunnen helpen; onze bereikbaarheid; onze klachtenregeling; onze cliëntenraden; de intake; het privacyreglement; de huisregels; partnerverblijf; in-en uitsluitingscriteria.

 

http://www.carintreggeland.nl/